Bezpečnost potravin

Marketing – inovace zemědělských a potravinářských výrobků, ochranné známky, schvalovací procesy dle podmínek EU, zásady propagace

Vydáno: 23. 11. 2004
Autor:

Naučit cílovou skupinu zásadám marketingové strategie při uvádění nových výrobků na trh, nebo při jejich inovaci, a pomoci tak ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských a potravinářských podniků.

Identifikační číslo projektu:

41205

Návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření OP

Opatření 1.2.

Téma projektu:

Marketing – inovace zemědělských a potravinářských výrobků, ochranné známky, schvalovací procesy dle podmínek EU, zásady propagace

 

Cíle vzdělávání:

 

Naučit cílovou skupinu zásadám marketingové strategie při uvádění nových výrobků na trh, nebo při jejich inovaci, a pomoci tak ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských a potravinářských podniků.

 

 

Cílová skupina účastníků:

Manageři odbytu zem podniků a farem; manageři odbytových organizací v oblasti zemědělských produktů a potravin

Region/y realizace:

Celá ČR

Předpokládaná časová dotace:

90hodinový kurz 2 × opakovat = 180 výukových hodin

Přibližný termín realizace:

únor – říjen 2005

Požadavek vstupního hodnocení účastníků:

Vstupní test

Požadavek výstupního hodnocení účastníků:

Zpracování případové studie

Certifikace účastníků:

Obhajoba + certifikát

Hodnocení kurzu účastníky:

Je požadováno

Předpokládaný celkový počet proškolených účastníků (minimální počet účastníků 1 kurzu je 12 osob):

60

Finanční limit projektu:

1 000 000,- Kč