Bezpečnost potravin

Markerový test nové dědičné choroby

Vydáno: 1. 12. 2008
Autor:

Brachyspina syndrom způsobuje v populaci holštýnského skotu potrat u 0,16 % všech březostí.

Vědci z Nizozemska, Dánska a Belgie vyvinuli společně markerový test, s jehož pomocí je možné testovat skot na brachyspina-syndrom (BY). Jedná se o defekt jednoho genu, který může vést k potratům a malformacím telat.
 
Pomocí nového testu vědci prokázali, že se jedná o jednoduchou recesivně dědičnou genetickou poruchu. To znamená, že se dědičná porucha vyskytne jen u potomstva rodičů, kteří jsou oba dva nositeli defektního genu (pravděpodobnost 25 %).
 
Tzv. brachyspina syndrom je příčinou potratu u 0,16 % všech březostí v populaci holštýnského skotu. Jen velmi zřídka může být délka gravidity normální, pokud ano, tak ale vždy končí porodem mrtvého telete. Telata se potom vyznačují srostlou, křivou páteří, zkrácenými spodními čelistmi, relativně dlouhými končetinami a malformacemi vnitřních orgánů.
 
Výskyt prvních případů tohoto syndromu byl detekován v Nizozemsku, Dánsku a v Itálii v roce 2006. Onemocnění se dosud vyskytlo pouze u holštýnskofrízského skotu.
 
Nizozemská plemenářská organizace CRV vycházela z předpokladu, že v rámci populace holštýnského skotu v této zemi je 8 % jedinců nositelem tohoto genového defektu. V milionové populaci to znamená cca 80 000 dojnic. Ty mají zhruba 8% šanci, že budou zapuštěny BY pozitivním býkem. To ročně představuje cca 6 400 březostí, kdy jsou oba rodiče nositeli brachyspiny. Z nich potom 25 % (1 600) plodů může být postiženo. V celkové populaci se aborty či mrtvě narozená telata v důsledku brachyspiny objevují pouze v méně než 0,16 % případech březosti (tj. 16 z 10 000). Ztráty tudíž nejsou nijak velké, avšak mohou vzrůst na farmách, kde se nachází několik BY pozitivních plemenic a používaný býk je sám nositelem této vady. Všichni nositelé mohli být zpětně dohledáni díky markerovému testu až ke společnému předkovi, býku Sweet Haven Tradition, který se stal otcem býků Ledmana, Cleita a United Nicka. Z výzkumu CRV vyplývá, že výsledky plodnosti těchto býků jsou o 1 % nižší než u zdravých býků. CRV plánuje využít nový markerový test jako šlechtitelský nástroj, který by v budoucnu pomohl zlepšit plodnost dojnic.
 
Markertest für neue Erbkrankheit
Top Agrar, 2008, č. 11, s. R 30