Bezpečnost potravin

Mandle jsou dobrým zdrojem vitaminu E

Vydáno: 27. 3. 2005
Autor:

Nedávná americká studie prokázala, že konzumace mandlí zvyšuje významně hladinu vitaminu E v plazmě a červených krvinkách a současně snižuje hladinu cholesterolu.

Američtí výzkumníci z Loma Linda University zjistili, že konzumace mandlí zvyšuje významně hladinu vitaminu E v plazmě a červených krvinkách a současně snižuje hladinu cholesterolu. Jedná se o první studii, která ukázala, že mandle mají vliv na zvyšování hladiny vitaminu E. Zařazením mandlí do denní stravy mohou pacienti dosáhnout doporučované denní dávky vitaminu E, aniž by se museli uchylovat k užívání suplementů. V rámci studie byl porovnáván vliv tří různých diet, které po dobu čtyř týdnů dodržovalo 16 zdravých dospělých osob. Kontrolní dieta neobsahovala žádné mandle, u diety s malým množství mandlím hradily mandle 10 % energetické hodnoty a u diety s vysokým obsahem mandlí bylo nahrazeno 20 % energetického obsahu. Účastníci studie nebrali před zahájením, resp. během studie žádné multivitaminy, suplementy vitaminu E ani jiné výživové doplňky. U osob, které hradily mandlemi 10 % své energetické potřeby se zvýšila hladina vitaminu E o 13,7 %, při úhradě 20 % energie mandlemi byl efekt ještě větší, hladina vitaminu E se zvýšila o 18,7 %. U sledovaných osob se rovněž jako důsledek konzumace stravy s mandlemi snížil celkový cholesterol o 5 % a LDL- cholesterol téměř o 7 %. Výsledky studie byly publikovány v časopise Journal of the American Dietetic Association.
http://www.nutraingredients.com/