Bezpečnost potravin

Malachitová zeleň v čínských úhořích

Vydáno: 28. 8. 2005
Autor:

Čínské úřady zjistily ve značném množství vzorků úhořů odebraných v Hongkongu přítomnost malachitové zeleni, která je považována za karcinogenní.

Podle tiskové zprávy bylo toto barvivo identifikováno v 26 z 29 vzorků produktů z úhoře. Malachitová zeleň se používá na rybích farmách k potírání parazitů. Hongkongské úřady zintenzívnily testování rybích produktů na přítomnost malachitové zeleni, u které byl v několika studiích prokázán vliv na tvorbu nádorů u krys. Převážné množství úhořů chovaných na farmách pochází z Číny, kde již bylo podle dostupných informací vydáno varování o možném obsahu malachitové zeleni v mase úhořů a jeho negativních zdravotních účincích. Používání malachitové zeleni při chovu ryb na farmách je v řadě zemí včetně Evropské unie a USA zakázáno. Více informací na adrese 

http://www.foodsafetytoday.com