Bezpečnost potravin

Maďarský vládní program zmírnění zemědělských dluhů

Vydáno: 6. 12. 2002
Autor:

maďarská vláda schválila program jednorázové dotace zemědělským podnikům na splátky krátkodobých dluhů, součástí programu je výpomoc podnikům na úhradu škod způsobených záplavami a suchem v roce 2002

Podle sdělení ministra zemědělství Imre Nemetha dostanou maďarští zemědělci největší státní příspěvek na zmírnění dluhů za celé desetiletí. Na základě vládního programu získá asi
150 000 zemědělských hospodářství jednorázovou státní podporu ve výši 60 mld. HUF.
Z celkové sumy poskytne vláda zadluženým zemědělcům 45 mld. HUF, které jim mají pomoci vyrovnat krátkodobé úvěry 120 mld. HUF s jednoroční splatností. Přidělené peníze musí být vydány na zaplacení dosud nevyrovnaných dluhů, přičemž státní podpora na splácení půjček, které byly garantovány státem, bude mít přednost před ostatními nesplacenými půjčkami. Dalších 15 mld. HUF mohou zemědělci dostat jako příspěvek státu na uhrazení škod způsobených nedávnými živelnými pohromami, včetně záplav území podél Dunaje a nadměrného sucha v některých oblastech.  Zemědělci, kteří byli poškozeni záplavami, mohou získat kompenzaci až do 32 % nákladů na uhrazení ztrát, kdežto zemědělci, kteří přišli o 25-35 % úrody v důsledku sucha, mohou získat kompenzaci do výše 20 % ztrát. Zemědělci, jejichž zahrady a vinohrady byly poškozeny mrazem, mají nárok na státní výpomoc z jiné rozpočtové položky. Na základě vládního programu měli zemědělci podat žádosti o příspěvek na úhradu škod způsobených povodněmi a suchem do konce října 2002 a žádosti o pomoc ke zmírnění dluhů měly  být podány do 29. listopadu. 2002.  Žadatelé o státní podporu mohou dostat peníze teprve po příslušném zhodnocení žádosti nejdříve až na konci roku 2002.
AgFd E. Eur., 2002, č.242, s. 19-20  (Jav)