Bezpečnost potravin

Lykopen a prevence rakoviny prostaty

Vydáno: 11. 12. 2003
Autor:

Uvádí se souhrn výsledků řady epidemiologických, klinických a experimentálních studií. Je prokázáno, že lykopen inhibuje růst buněk rakoviny prostaty už ve fyziologických koncentracích.

Rakovina prostaty je stále nezvládnutým problémem vyspělých států s vysokou délkou života. Rizikovými činiteli jsou věk a rasa (černí muži jsou postiženi nejvíce, Japonci nejméně).
V posledních 10 letech byla potvrzena hypotéza, že karotenoid z rajčat – lykopen, resveratrol z vína nebo rostlinný polyfenol leptomycin B mají vliv na snížení výskytu rakoviny prostaty. Lykopen inhibuje růst buněk rakoviny prostaty už ve fyziologických koncentracích.

Článek shrnuje výsledky řady epidemiologických, klinických a experimentálních studií.

Výsledky studií
Podle největší dietární prospektivní studie (47 365 probandů) došlo při příjmu 2 až 4 porcí rajčatové šťávy denně k 35% snížení rizika všech typů rakoviny prostaty a 50% snížení rizika pokročilých mimoprostatických forem.
V jiné studii byla zjištěna souvislost mezi hladinou lykopenu v séru a výskytem rakoviny prostaty.
Rozdílné výsledky studií mohou mít řadu důvodů. Příjem lykopenu se v různých populacích a v různých studiích značně liší. Někdy se těžko hledají „neexponovaní lidé“ pro porovnání, protože v některých populacích je obvyklý příjem lykopenu poměrně značný. Problémem je dlouhá expozice nutná k dosažení účinku.

Obsah lykopenu v potravinách
Obsah lykopenu v potravinách je poměrně rozdílný. Technologické zpracování zřejmě zvyšuje biologickou dostupnost lykopenu pro lidský organismus, takže výrobky se z tohoto hlediska jeví jako vhodnější než čerstvé plody. Americké práce udávají obsah v rajčatech kolem 10 mg/100 g, v kečupu a ve šťávě 17 až 18 mg/100 g, v protlaku přes 55 mg/100 g.
K širší propagaci výrobků z rajčat jako prostředku prevence rakoviny prostaty je zapotřebí shoda v názorech zdravotníků, kooperace s výrobci a informování široké veřejnosti.

Hygiena, 34, 2003, č. 3, s. 133–140