Bezpečnost potravin

Lutein v cereálních výrobcích

Vydáno: 1. 12. 2002
Autor:

Luteinový preparát se statusem GRAS, vyráběný americkou společností Kemin Foods se může používat k obohacování pekařských výrobků a cereálních tyčinek, aniž by byly ovlivněny jejich senzorické vlastnosti nebo bylo zapotřebí měnit receptury či technologický postup.

Lutein a zeaxanthin jsou karotenoidy s antioxidačními účinky, nacházející se  v koncentrované formě mj. i v centrální části oční sítnice (makule), která je odpovědná za ostré a jasné vidění. Oba tyto karotenoidy jsou obsaženy rovněž v tmavě zelené listové zelenině, jako je kupř. špenát či kadeřavá kapusta, v brokolici, hrášku aj. Vědecky je dokázáno, že žluté barvivo lutein je klíčovým faktorem při snižování rizika makulární degenerace, která je hlavní příčinou ztráty zraku ve vyšším věku. Lutein chrání oko před poškozením jednak odfiltrováváním světla (škodlivých slunečních paprsků), jednak antioxidačními účinky, které oddalují vlivy stárnutí. Zdrojem luteinu jsou potraviny a vitaminové suplementy. Řada studií prokázala existenci vzájemného vztahu mezi stravou bohatou na lutein a snižováním rizika makulární degenerace (AMD), vedoucí u osob starších 65 let až k oslepnutí. Mimoto jako antioxidant snižuje lutein i riziko vzniku katarakty a zpomaluje její progresi. Jediný čistý a patentovaný luteinový produkt se statusem GRAS, nazvaný FloraGLO®, dodává na trh americká společnost Kemin Foods, světový výrobce a dodavatel přírodních ingrediencí pro potravinářský a nápojový průmysl a pro producenty vitaminů a potravních doplňků. Luteinový preparát FloraGLO® získávaný z měsíčku (Calendula officinalis), který je nejlepším zdrojem luteinu, se může přidávat do nápojů a potravin, aniž by ovlivňoval jejich chuť, aroma či texturu. Typickými aplikacemi jsou cereální přesnídávky, granola tyčinky, energetické tyčinky, energetické nápoje, ovocné nápoje a džusy, nápoje nahrazující pokrmy, zeleninové nápoje, RTE-čaje, polévky, jogurty, sójové mléko, vitaminové preparáty a  potravinové doplňky. Preparát je k dispozici ve formě 5% kuliček nebo 20%, resp. 5% roztoku. V rámci několika studií z poslední doby se společnost zabývala stabilitou luteinu v RTE-pekařských výrobcích a v cereálních tyčinkách, aby zjistila optimální podmínky jeho používání v různých druzích potravin. Výzkum byl zaměřen na fyzikální a organoleptické vlastnosti jako barva, aroma, textura a  chuťové vjemy. Výsledky ukázaly, že FloraGLO®  ve formě 5% kuliček neovlivňuje u sledovaných cereálních výrobků chuť, vůni, barvu ani texturu, a že zůstávají pro celou dobu výroby i skladování stabilní. Nadto není při přídavku luteinu třeba nijak pozměňovat recepturu nebo technologický proces, ani dávkovat lutein v přebytku kvůli kompenzaci event. ztrát pečením. RTE-výrobky byly pečeny při  teplotě ca 180 °C  po dobu 15 minut a potom sušeny 90 minut při 93 °C. Lutein zůstal stabilní i po šesti týdnech skladování při 37 °C a R.V. 75 %.  Lze předpokládat, že při pokojové teplotě  zůstane lutein stabilní v těchto výrobcích po dobu šesti měsíců i více. V cereálních tyčinkách byl lutein vystaven působení teploty 180 °C po dobu 15 minut. Byl přidáván do ovocné náplně, která působila jako ochrana před environmentálním poškozením. V tomto případě zůstal preparát beze změny po celou dobu dvanáctitýdenního skladování při teplotě 37 °C a R.V. 75 %.  Při pokojové teplotě by zůstal lutein stabilní minimálně po dobu jednoho roku, pravděpodobně i déle.  Se vzrůstající informovaností spotřebitelů o zdravotních účincích luteinu se bude nepochybně rozšiřovat i sortiment výrobků obohacených luteinem.
Prepared Foods, 171, 2002, č. 10, s.79