Bezpečnost potravin

Limonoidy v citrusech – hořkost a antikancerogenní účinek

Vydáno: 19. 3. 2004
Autor:

Vyskytují se jako hořce chutnající aglykony nebo glukopyranosidy bez hořké chuti. Při pokusech nebyla prokázána toxicita, ale opakovaně se potvrzuje jejich působení proti rozvoji rakovinných tumorů v různých orgánech.

Ve zralých citrusových plodech se hromadí glykosidy limonoidů, v semenech navíc hořké aglykony. Při skladování vyvíjí hořká příchuť.
V komerčních šťávách bývá obsah glykosidů limonoidu:
180 mg/kg ve šťávě z pomerančů „Navel“,
120 mg/kg ve šťávě z grapefruitů,
54 mg/kg ve šťávě z citronů,
3 400 mg/kg v sirupech.
Po orálním podání glykosidu limonoidu v množství až 2 g byl u pokusných osob limonin prokázán v krevním séru. Absorbuje se bez ohledu na přijaté množství.
Zkušebně byly u krys, myší a křečků in vivo úspěšně aplikovány některé limonoidy a jejich glykosidy k potlačení  rakovinných tumorů v různých orgánech, v nichž byly působením kancerogenů indukovány.
V buněčných kulturách obsahujících buňky rakoviny prsu člověka se jako účinné z hlediska potlačení růstu projevily aglykony.  Preventivní potenciál některých limonoidů proti rakovině je zřejmý.
Kromě toho mají limonoidy antiatherogenní účinek. Zatím však ještě nejsou k dispozici klinická vyšetření, a chybí spousta dalších základních informací.
I tak již byly vyvinuty transgenní druhy citrusů se sníženou hořkostí a zvýšeným obsahem glykosidů limonoidů.
A v Japonsku je již na trhu šťáva z mandariky „Satsuma“ obohacená o směs glykosidů limonoidů.
(Podrobnější údaje najdete v Potravinářských aktualitách viz pokyny, v článku se stejným názvem.)

Ernährungs-Umschau, 50, 2003, č. 11, s. 432-435