Bezpečnost potravin

Limity kofeinu v energetických nápojích v Kanadě

Vydáno: 22. 5. 2013
Autor: sukova1

Jednoporcové energetické nápoje v plechovkách a lahvích mohou obsahovat nejvýše 180 mg kofeinu, pro velké kontejnery platí limit 400 mg/l.

Ministerstvo zdravotnictví v Kanadě se v důsledku případů, kdy kofeinové nápoje způsobily smrt, srdeční potíže a amnésii, rozhodl o limitu pro kofein. Kanada a USA (FDA) posuzují situaci související se zdravotními problémy společně. Za bezpečný se považuje u většiny dospělé populace denní příjem kofeinu 400 mg.
Energetické nápoje uváděné na trh v Kanadě musí nově splňovat limit 180 mg kofeinu/plechovku nebo jednoporcovou láhev. Vyplývá to z předpisu, který klasifikuje energetické nápoje jako potraviny, nikoli jako přírodní doplňky pro zdraví. Návrh tohoto opatření byl zveřejněn již v r. 2011. Od té doby již změnilo recepturu 28 z 96 energetických nápojů v Kanadě, které byly na trh uváděny jako přírodní produkty pro zdraví. Reformulované nápoje nyní splňují požadovaný limit kofeinu.
Limit pro energetické nápoje prodávané ve velkých kontejnerech je 400 mg/l. Kromě skutečného množství kofeinu musí být na etiketě uvedeny všechny jeho zdroje, včetně guarany a yerba mate.‘
Je pravděpodobné, že po analýze důsledků tohoto opatření dojde v příštích letech k dalším změnám.

EU Food Law Weekly, 2012, č. 561, s. 6

Související informace:
EFSA publikoval studii o energetických nápojích (2013)
Obsah kofeinu v produktech na rakouském trhu (2013)
Označování vysokého obsahu kofeinu v Dánsku (2012)
Návrh pravidel pro energetické nápoje (2010)