Bezpečnost potravin

Lidé konzumují příliš mnoho energetických nápojů a ignorují rizika

Vydáno: 14. 2. 2014
Autor: berankova1

Německý úřad pro hodnocení rizik (BfR) provedl studii zaměřenou na konzumaci energetických nápojů na festivalech, sportovních akcích a diskotékách.

Energetické nápoje obsahují kofein, obvykle ve směsi s dalšími látkami jako je taurin, inositol a glukuronolakton, často ve vysokých koncentracích. Základním pravidlem pro konzumaci energetických nápojů je, že lidé s kardiovaskulárními poruchami, děti a těhotné ženy by neměly energetické nápoje vůbec pít.

Výsledkem studie Spolkového úřadu pro hodnocení rizik (BfR) je, že někteří návštěvníci diskoték, hudebních a sportovních akcí vypijí značné množství energetických nápojů. Závažná upozornění výrobců na obalech energetických nápojů zůstávají bohužel bez povšimnutí.

Úřad BfR posuzoval možná zdravotní rizika energetických nápojů již v roce 2008. Závěrem uvedl, že nežádoucí účinky na zdraví se mohou objevit při vysoké konzumaci nápojů, dále pokud jsou energetické nápoje konzumovány při namáhavé fyzické aktivitě (sportu nebo dlouhotrvajícím tanci) nebo se míchají s alkoholickými nápoji.

Nyní byly za rizikové faktory při pití energetických nápojů označeny: nedostatek spánku, tělesná námaha a alkohol. Podle výsledků studie konzumují velké množství energetických nápojů hlavně muži ve věku mezi 20 a 25 lety. V průměru spotřebují při tanci a zábavě v klubech přibližně 1 litr energetických nápojů, míchaných s alkoholem.

Na LAN party (společenská akce trvající několik hodin až dní, na které účastníci hrají multiplayerové počítačové hry) bývá značná spotřeba energetických nápojů tehdy, když účastníci musí zůstat vzhůru po dlouhou dobu – až dva dny a dvě noci. V několika případech, návštěvníci LAN party zkonzumovali až 5 litrů energetických nápojů společně s alkoholem v průběhu 24 hodin.

Bohužel, i přes možná zdravotní rizika je spotřeba energetických nápojů v kombinaci s alkoholem – zejména vodkou – velmi rozšířená. Na diskotékách a hudebních festivalech byly v extrémních případech zkonzumovány během 24 hodin až 4 litry energetických nápojů v kombinaci s alkoholem.

Průzkum také ukázal, že velké množství energetických nápojů bývá konzumováno při sportovních akcích, v průměru více než 1 litr za 24 hodin. V některých případech dokonce více než 3 litry, ale ne v kombinaci s alkoholem. Pití energetických nápojů v kombinaci s namáhavou fyzickou aktivitou představuje také zdravotní rizika. Jedná se zejména o nežádoucí účinky na kardiovaskulární systém, částečně v důsledku dehydratace spojené s příjmem velkého množství kofeinu v energetických nápojích.

Ze studie vyplynulo, že hlavními důvody pro konzumaci energetických nápojů jsou slibované účinky s ohledem na výkon a bdělost. Mezi častými konzumenty energetických nápojů není náležitě rozšířeno povědomí o možných zdravotních rizicích spojených s nadměrnou konzumací energetických nápojů, a to zejména v souvislosti s intenzivním sportem, a také se zneužíváním alkoholu.

Úřad BfR již před několika lety navrhl, aby na energetických nápojích bylo varování, že konzumace není vhodná pro děti, těhotné a kojící ženy a osoby citlivé na kofein. Toto označení (varování) je nyní podle legislativy EU povinné.

Úřad BfR dále doporučuje, aby na štítcích energetických nápojů  byla informace pro spotřebitele o možných nežádoucích zdravotních účincích, které se mohou vyskytnout v kombinaci s nadměrnou fyzickou námahou nebo konzumací alkoholu.

Zdroj:  Spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR)

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):