Bezpečnost potravin

Letošní krmná kukuřice obsahuje mykotoxiny

Vydáno: 31. 12. 2008
Autor:

Analýzy švýcarského výzkumného ústavu ALP prokázaly, že krmná kukuřice z letošní sklizně obsahuje vysoké hladiny mykotoxinu deoxyvalenolu.

Posieux (aho) – Švýcarský výzkumný ústav Agroscope se sídlem v Liebefeldu-Posieux (ALP) se i letošní podzim zaměřil na analýzu kontaminace kukuřičného zrna určeného ke zkrmování hospodářským zvířatům mykotoxiny. Výsledky analýz prokázaly značné napadení tohoto druhu krmiva deoxyvalenolem (DON) a zeralenonem. Fumonisin se vyskytoval pouze sporadicky. Při zařazování krmné kukuřice z letošní sklizně do krmných dávek je proto nutné věnovat pozornost u kategorií jako jsou prasata a mladý skot.
 
Výsledky získané na základě ELISA testu ukázaly, že 55 % ze 49 provedených analýz vzorků obsahovaly DON, jehož hladina překročila maximální doporučenou hodnotu v celkové krmné dávce pro nejcitlivější kategorie zvířat (0,9 mg/kg při 88 % sušině u prasat). U dvou vzorků dokonce byla naměřená hodnota vyšší než 3 mg/kg!
 
Byl zjištěn dokonce i vysoký obsah zearalenonu: 20 % vzorků krmné kukuřice vykazovalo vyšší obsah než je doporučená maximální hodnota v celkové krmné dávce pro nejcitlivější kategorii hospodářských zvířat (0,1 mg/kg při 88 % sušině u selat a mladých prasnic). Nejvyšší zjištěná hodnota byla 0,495 mg/kg.
 
U fumonisinu nebylo zaznamenáno překročení nejvyšší doporučené hodnoty (viz tabulka).
 
ALP proto doporučuje, v každém případě sledovat nejvyšší hodnoty mykotoxinů v celkové krmné dávce a pochybné šarže nechat raději analyzovat.
 
Tabulka: Doporučené nejvyšší hodnoty DON, zearalenonu a fumonisinu v krmné dávce (88 % sušiny) (doporučení Evropské komise)
 
Druh a kategorie zvířat
DON
zearalenon
fumonisin
Prasata
chovné prasnice před pubertou
 
0,9 mg/kg
 
0,1 mg/kg
 
5 mg/kg
Prasata
prasata ve výkrmu, chovné prasnice
 
0,9 mg/kg
 
0,25 mg/kg
 
5 mg/kg
Skot
preruminální období
 
2 mg/kg
 
0,5 mg/kg
 
20 mg/kg
Skot
chovný skot, dojnice
 
5 mg/kg
 
0,5 mg/kg
 
50 mg/kg
Skot
skot ve výkrmu
 
5 mg/kg
 
1)
 
50 mg/kg
Slepice
nosnice, výkrm drůbeže
 
5 mg/kg
 
1)
 
20 mg/kg
1) Na základě aktuálních znalostí nejsou nutná žádná doporučení. 
 
Schweiz: Futtermais mit Mykotoxinen kontaminiert
[cit. 2008-12-23], www.animal-health-online.de