Bezpečnost potravin

Léčivý extrakt z listů modrých odrůd vinné révy

Vydáno: 3. 12. 2002
Autor:

Německá společnost Boehringer získala patent na extrakt z listů modré odrůdy vinné révy, který se může používat jako podpůrný léčebný prostředek při chronické žilní nedostatečnosti dolních končetin.

Německá společnost Boehringer Ingelheim získala patent na extrakt z listů modré odrůdy vinné révy, který se může používat jako podpůrný lék na chronickou žilní insuficience (CVI) dolních končetin. Užíváním extraktu se totiž tlumí obtíže provázející toto onemocnění, kterým trpí miliony lidí na celém světě. Vodný extrakt vinných listů s vysokým obsahem flavonolu byl v klinických experimentech shledán stejně účinným jako běžný léčebný postup (používání elastických zdravotních punčoch). Studie in vitro ukázaly, že vinný extrakt má antioxidační a protizánětlivé účinky. Zmírnění symptomů žilní nedostatečnosti lze očekávat po šesti týdnech nepřetržitého podávání extraktu, optimální účinky se projeví až po delší době užívání. Výzkum byl prováděn s rozsáhlým vzorkem pacientů s mírně, resp. středně rozvinutou chorobou CVI. Jako bezpečné a účinné byly ověřeny dávky 360, resp. 720 mg  extraktu denně, které redukovaly otoky dolních končetin, zmenšovaly jejich rozsah a zmírňovaly hlavní symptomy spojené s CVI.  Rozsah odstraňování otoků je minimálně ekvivalentní účinkům elastických punčoch a/nebo jiných prostředků proti otokům. Vyšší dávky extraktu, které vykazují poněkud vyšší a trvalejší účinky, snášejí pacienti relativně velmi dobře.
http://www.boehringer-ingelheim.co