Bezpečnost potravin

Kvalita výrobků s obsahem ženšenu

Vydáno: 8. 4. 2004
Autor:

Kvalita výrobků s obsahem ženšenu závisí na druhu použitého ženšenu (čínský, korejský, americký, sibiřský). Kvalita doplňků stravy na bázi ženšenu se prověřovala z hlediska obsahu ginsenosidů (markerů kvality ženšenu), pesticidů, těžkých kovů a kofeinu přidávaného ke zvýšení stimulačních účinků ženšenu.

Ženšen je sušený kořen jednoho z četných druhů čeledi Araliaceae. Nejběžněji se používá asijský ženšen (Panax ginseng C.A., Meyer), často prodávaný jako Panax, čínský nebo korejský ženšen. Velmi podobný asijskému ženšeni je americký ženšen (Panax quinquefolius L.). Někdy se tomuto šenšeni dává přednost, neboť je jemnější. Sibiřský ženšen, často nazývaný “eleuthero” (Eleutherococcus senticosus Rupr ex Maxim) se těmto dvěma tolik nepodobá. Obsahuje řadu odlišných sloučenin. Eleuthero není rovněž tak účinný a jako přísada je levnější. Doplňky stravy obsahující ženšen se běžně vyrábějí ze sušeného mletého kořene (prášku) nebo z extraktu kořene.

Ženšen se hojně používá ke zvýšení celkové energie a vitality, zejména při únavě nebo stresu. I když neexistuje dostatek klinických důkazů o vlivu na zvyšování energie, existují studie, které ukazují na schopnost normalizovat hladiny glukózy po konzumaci pokrmu u diabetiků, dále vliv na posílení imunity a mužské potence. Ve spojení s Gingko biloba (jinanem dvoulaločným) se pozoroval vliv na zlepšení paměti a u dětí na zmírnění projevů nedostatečné pozornosti v důsledku hyperaktivity (attention deficit-hyperactivity disorder, ADHD).

Účinky ženšenu se přisuzují chemickým sloučeninám označovaným jako ginsenosidy. Ginsenosidy se považují za “markery” pro ženšen, tzn. že jejich přítomnost (nebo nepřítomnost) a jejich chemické profily ukazují na druh a kvalitu ženšenu ve výrobku.

Existuje obava z výskytu pesticidů a těžkých kovů v některých bylinných výrobcích. Při pěstování plodin pro potravinářské účely nelze v USA používat pesticidy pentachlornitrobenzen (je znám jako quintozene nebo PCNB) a lindane, neboť mohou způsobovat rakovinu, být toxické pro játra a ledviny a mohou narušovat transport kyslíku v krvi. Dalším potenciálním karcinogenním pesticidem je hexachlorbenzen. Byl zakázán používat u většiny potravinářských plodin na světě. V minulosti však byly v některých výrobcích ženšenu zjištěny rezidua PCNB i hexachlorbenzenu.

U výrobků s obsahem ženšenu, které se často propagují jako prostředky na zvýšení životní energie, vzniká obava z toho, zda do nich nebyl přidán nedeklarovaný kofein na podporu jejich účinku.

 

Nezávislá laboratoř v USA (ConsumerLab.com) proto provedla kontrolu doplňků stravy s obsahem ženšenu s cílem zjistit, zda obsahují druh a množství ženšenu uváděného na etiketě, zda nejsou kontaminovány specifickými pesticidy a těžkými kovy a zda neobsahují nedeklarovaný kofein.

 

Výsledky testování

V jednom z pěti vyšetřovaných výrobků označených tvrzením, že obsahuje “korejský ženšen”, byl zjištěn vysoký obsah pesticidu hexachlorbenzen (potenciálního humánního karcinogenu). Množství dvou dalších pesticidů (quintozene a lindane) bylo také nad akceptovatelnými hodnotami. Další výrobek – tekutý “čínský ženšen” prodávaný v jednoporcových lahvičkách – obsahoval méně než 10 % očekávaných ginsenosidů, ačkoliv byl výrobek označen tvrzením “extra silný”.

Žádný výrobek nebyl kontaminován těžkými kovy a žádný neobsahoval přidaný kofein. Celkem 10 výrobků z 12 testovaných splňovalo kritéria kvality pro ženšen, tvrzení uváděné na etiketě odpovídalo skutečnosti, nebyla zjištěna kontaminace a falšování. V současné době se provádí prověřování dalších 6 výrobků.

http://www.consumerlab.com/results/ginseng.asp