Bezpečnost potravin

Kvalita vajec z konvenční a bio produkce

Vydáno: 16. 7. 2010
Autor:

Podle studie provedené v USA se kvalita vajec z různých systémů produkce podstatně neliší. Vyjádření občanského sdružení PRO-BIO LIGA.

Výzkumná služba ministerstva zemědělství v USA (USDA–ARS) provedla studii, v rámci které se zkoumala různá kritéria kvality vajec. Jedním z řady nálezů bylo, že mezi ekologicky produkovanými vejci a vejci z běžné produkce neexistuje podstatný rozdíl v kvalitě.
 
V obchodní síti byla zakoupena bílá a hnědá skořápková vejce s různými produkčními a nutričními rozdíly (tradiční chov, neklecový chov, volný chov, pasterovaná, se zvýšenou nutriční hodnotou, “fertile eggs”). Cílem studie bylo zjistit, zda existují rozdíly ve fyzikální kvalitě a složení těchto různých vajec.
Tým ARS zjistil, že největší rozdíl byl mezi hnědými a bílými vejci. Ačkoliv hnědá vejce více vážila, bílá vejce měla vyšší obsah celkové sušiny a (crude) tuku. Podle studie však nebyl žádný významný rozdíl v kvalitě bílých a hnědých vajec. 
Výsledky výzkumu byly publikovánmy v tiskové zprávě ARS a v časopise Poultry Science.
 
Zdroj: IFT

Občanské sdružení PRO-BIO LIGA zaslalo ke studii ARS následující stanovisko:
 
Přestože uvedený článek ze serveru www.ift.cz hovoří o výzkumu srovnávajícím kvalitu bio („organic“) vajec s vejci z dalších chovů, ve shrnutí zveřejněném realizátorem výzkumu (ARS) i v článku výše je jasně řečeno, že zkoumány byly následující druhy vajec:
traditional – domácí vejce,
cage free – vejce z bezklecového chovu,
free roaming – vejce z volného/výběhového chovu,
pasteurized – pasterovaná vejce,
nutritionally enhanced – vejce se zvýšenou nutrični hodnotou,
fertile – oplodněná vejce
 
To znamená, že samotní výzkumníci nikde neuvádějí, že do porovnávání zahrnuli také výrobky kontrolovaného ekologického zemědělství (organic farming), zkráceně bio, či v originále „organic“. Proto považujeme za zavádějící tvrzení, že jedním z výsledků výzkumu bylo, „že mezi ekologicky produkovanými vejci a vejci z běžné produkce neexistuje podstatný rozdíl v kvalitě.“ Zejména proto, že ekologicky produkovaná vejce vůbec dle Agriculture Research Service nebyla předmětem porovnávání.
 
Stanovisko vypracoval: Mgr. Jan Valeška, PRO-BIO LIGA, info@biospotrebitel.cz