Bezpečnost potravin

Kvalita doplňků stravy s prospěchem pro klouby

Vydáno: 2. 4. 2004
Autor:

Testovalo se celkem 49 preparátů, které obsahovaly jako aktivní složku glukosamin, chondroitin, MSM nebo různé kombinace těchto sloučenin. U čtyř výrobků byly zjištěny závady. Dva výrobky pro humánní účely neobsahovaly deklarované množství aktivní složky, dva výrobky určené pro domácí miláčky neobsahovaly deklarované aktivní sloučeniny vůbec.

Kvalita doplňků stravy s prospěchem pro klouby
V organismu se přirozeně vyskytují glukosamin, chondroitin sulfát a MSM (metylsulfonylmetan). Glukosamin používaný v doplňcích stravy se běžně získává z ulit krabů, ačkoliv k dispozici je také rostlinný zdroj (kukuřice). Glukosamin existuje v různých chemických formách (např. chlorid glukosaminu a síran glukosaminu). Stejná hmotnost každé z těchto forem tak dodává organismu ve skutečnosti různé množství aktivní složky.
Chondroitin sulfát se obecně získává z chrupavky krav, přičemž dalšími zdroji jsou chrupavka vepřů a kuřat, popř. mořské řasy. MSM se vyrábí synteticky.

Doplňky stravy na bázi glukosaminu a chondroitinsulfátu se používají ke zpomalení progrese osteoartritidy (poškození kloubní chrupavky) a ke zmírnění bolesti, která ji doprovází. O glukosaminu se uvádí, že podporuje tvorbu a nápravu chrupavky. U chondroitinu se předpokládá, že podporuje retenci vody a pružnost chrupavky a inhibuje enzymy, které chrupavku odbourávají. Ve veterinární medicíně se glukosamin a chondroitin často používají společně k léčbě degenerativního onemocnění kloubů – běžně u starších psů a koček, ale i koní.
MSM se používá především při bolestech, které jsou spojeny s osteoartritidou. Aplikuje se rovněž i při jiných obtížích, např. revmatické artritidě, zánětech močového měchýře (intersticiální cystitidě), svalových křečích a rakovině. Účinnost MSM při těchto obtížích nebyla zcela potvrzena a používání této sloučeniny je založeno na omezeném výzkumu. Na výrobcích s MSM se objevuje řada dalších tvrzení, např. pozitivní vliv na zvláčnění pokožky a posílení nehtů, avšak žádné z těchto tvrzení není zcela jednoznačně vědecky podloženo. Ve veterinární medicíně se MSM používá při bolestech a zánětech svalů a šlach u koní. Mechanismus, kterým MSM působí, není dostatečně objasněn, ačkoliv je známo, že dodává organismu síru, která se následně využívá k syntéze určitých aminokyselin (stavebních jednotek bílkovin) a může působit také jako antioxidant.

Chondroitin je drahý preparát, a tak je předmětem zájmu jeho kvalita i množství obsažené v doplňcích stravy. Vzhledem k tomu, že zdrojem chondroitinu je chrupavka, existuje obava, zda nemůže být příčinou onemocnění BSE (bovinní spongiformní encefolopatie). Zdá se však, že riziko je minimální, neboť prion, který se považuje za příčinu tohoto onemocnění, existuje ve chrupavkce pouze ve velmi nízkých koncentracích. Nejvíce je rozšířen v nervových a glandulárních (žlázových) tkáních. Někteří výrobci uvádějí, že proces, kterým se doplňky stravy na bázi chondroitinu vyrábějí, inaktivují příslušný prion. Toto však nelze zcela prokázat. Neexistuje žádný jednoduchý postup na testování kontaminace doplňků stravy BSE prionem.
MSM se chemicky podobá DMSO (dimetylsulfoxidu), který se používá podobně jako MSM. Na rozdíl od MSM je však DMSO chemické rozpouštědlo. Zjistilo se, že DMSO způsobuje řadu nežádoucích reakcí, a proto není povoleno ho dále používat jako potravní doplněk. Stále se však ještě používá v některých prostředcích, které se aplikují pod lékařských dohledem.

V USA prověřovali kvalitu doplňků stravy obsahujících glukosamin, chondoritin a MSM a to z hlediska obsahu aktivních sloučenin a jejich kvality v doplňcích stravy. Kontrolu prováděla soukromá laboratoř ConsumeLab.com .
Vyšetřovalo se celkem 49 různých humánních a veterinárních výrobků, aby se stanovilo, zda obsahují množství přísad uváděné na etiketě výrobků. MSM výrobky se rovněž prověřovaly z hlediska kontaminace DMSO. Ačkoliv se DMSO v malých množstvích nepovažuje za rizikový, jeho přítomnost ve výrobcích naznačuje špatnou kvalitu výrobního procesu.

Výsledky testování
Z celkového počtu testovaných výrobků byla závada zjištěna u čtyř výrobků – měly nízký obsah chondroitinsulfátu tj. přísady, která je obzvláště drahá. Jeden výrobek pro humánní účely uváděl na etiketě obsah 500 mg “chondroitinsulfátového komplexu”, přičemž ve skutečnosti obsahoval pouze 90 mg, tj. pouze 18 % z deklarovaného množství. ConsumerLab.com, která testování prováděla již v minulosti, varovala před doplňky stravy, které obsahují složky popisované slovy: “complex”, “formula”, “blend (směs)”, pokud hmotnost každé složky není uvedena. Pro spotřebitele je takovéto označení často zavádějící.
Druhý výrobek pro humánní účely obsahoval pouze 85 % uváděného množství chondroitinsulfátu. Překvapivě žádný chondroitin sulfát nebyl nalezen ve dvou doplňcích stravy pro domácí miláčky (pet supplements), přestože oba uváděly, že obsahují značné množství chondroitinsulfátu, které potvrzovala “analýza se zárukou (guaranted analysis)”.
Celkového počtu testovaných výrobků (49) bylo 43 výrobků pro humánní účely (10 obsahovalo glukosamin, 2 chondroitin, 9 MSM, 11 glukosamin/chondroitin, 3 glukosamin/MSM, 8 glukosamin/chondroitin/MSM). U pet supplementů obsahovaly 2 preparáty glukosamin, 3 glukosamin/chondroitin a 1 glukosamin/MSM.

www.consumerlab.com