Bezpečnost potravin

Kroměřížské mlékařské dny 2010

Vydáno: 29. 6. 2010
Autor:

Odborná konference se zahraniční účastí se koná 6.-7. října 2010.

Tématické okruhy konference:
– Trh s mlékem v roce 2010
– Mlékárenské technologie a nové aplikace
– Novinky v potravinářské legislativě
– Mléčné výrobky a analogové produkty
– Bezpečnost potravin, sanitace a laboratorní kontrola

Místo konání: Kroměříž, Střední škola hotelová a služeb, Pavlákova ul.
Pořadatelé: Českomoravský svaz mlékárenský, 
                 Sekce pro mléko při Potravinářské komoře ČR,
                 VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž,
                 Kromilk a. s. Kroměříž

Odborný garant konference:   Ing. Jiří Kopáček, CSc.
                                           tel. 602 271 315,
                                           jkopacek@cheesespectrum.cz
Organizační garanti konference:  Ing. Jan Tykvart
                                               tel. 573 338 750-2,
                                               tykvart@kmmd.eu
                                               Markéta Javorská
                                               tel. 573 338 750-2,
                                               info@kmmd.eu
Více: www.kmmd.eu