Bezpečnost potravin

Krájení cibule bez pláče

Vydáno: 30. 10. 2002
Autor:

japonská společnost pro potraviny, enzym syntáza, mechanismus vzniku slzotvorné látky, potlačení existujícícho genu

Geneticky modifikované potraviny, o kterých a v současné době po celém světě velmi živě diskutuje, by mohly kuchařům výrazně zpříjemnit život. Japonští výzkumníci totiž identifikovali enzym, uvolňující chemickou látku, která při krájení cibule dráždí kuchařovy slzné kanálky. Pracovníci Společnosti pro potraviny v Chiba zjistili, že sloučenina v cibuli vyvolávající slzení, nazvaná propanthial-S-oxid se vytváří působením enzymu, který je označován jako syntáza „slzného faktoru“ (lachrymatory/lacrimatory-factor, ). Dřívější výzkumy naznačovaly, že složky cibulového aromatu jsou samy o sobě v tomto směru neúčinné. Údajně teprve při krájení cibule začnou reagovat s běžným cibulovým enzymem allinázou za vzniku propanthial-S-oxidu, a aby se získala nedráždivá cibule museli by vědci při šlechtění, resp. genetické modifikaci měnit její aroma. Japonský výzkum však naznačuje, že mechanismus vzniku slzotvorné složky je poněkud jiný. Identifikace samostatného, na aromatu nezávislého enzymu, může usnadnit vyšlechtění cibule, v které bude enzym zcela eliminován, nebo alespoň silně potlačen. Ve zprávě se zdůrazňuje, že ačkoliv vytvoření cibule, která při krájení nenutí k pláči není v současné době pro společnost tím nejzávažnějším problémem, který je třeba řešit, byla by tato cibule důležitá tím, že by se jednalo o první geneticky modifikovaný organismus zcela přijatelný pro spotřebitele. V tomto případě se totiž nejedná o vnesení cizího genu, ale pouze o potlačení genu existujícího.
Nature, 419, 2002, s. 685  http://www.nature.com/