Bezpečnost potravin

Konzervárensko – potravinářské dny 2004

Vydáno: 9. 11. 2004
Autor:

XII. Mezinárodní konference Konzervárensko - potravinářské dny 2004 se koná 22. - 23. 11. 2004 v Brně v hotelu Holiday Inn.

Letošní konference je zaměřena na povinnosti výrobců z hlediska legislativy v období po přistoupení nových zemí k EU, na nové i tradiční technologie a techniky, na problémy správné výrobní a hygienické praxe a zkušenosti kontrolních orgánů i výrobců s již uplatňovanými legislativními požadavky, na problematikuvýživy a potravin.
Konferenci pořádají VŠCHT Praha, LIKO Bratislava a.s., SYMMA spol. s r.o. Brno ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR
Program konference:

Pondělí 22.10.2004

 • Podpora potravinářských subjektů při zavádění systému kontroly a zvyšování jakosti potravin (Ing. Miroslav Koberna, CSc., Potravinářská komora ČR)
 • Ekonomický prostor EU (Doc. Ing. Martin Mandel, VŠE)
 • Informace o trhu zpracované zeleniny (Silvie Karlíková, GfK Praha, s.r.o.)
 • Výživová doporučení (Doc. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT Praha)
 • Priority potravinárskeho výskumu v SR po vstupe do EÚ (Doc. Ing. Peter Šimko, DrSc., Výskumný ústav potravinársky Bratislava)
 • Prezentace aktivit Ústavu konzervace potravin a technologie masa (Doc. Ing. Michal Voldřich, CSc., VŠCHT Praha)
 • Prezentace aktivit VÚP Praha (Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc.)
 • Informační služby ÚZPI (PhDr. Jan Rydlo)
 • Činnost a současný stav práce ZS KOLI (Ing. Pavel Popelka)

Úterý 23. 11. 2004

 • Stav legislativy a možná prognóza výroby a zpracování zeleniny v ČR (Ing. Eva Přibylová, MZe ČR)
 • Představení firmy EFSIS ČR a jí prováděných certifikací v oblasti potravinářské výroby (Ing. Radim Valný)
 • WILLETT – označovací systémy (Miloslav Janovský, JaGa spol. s r.o.)
 • Problematika jakosti zeleniny pro zpracování (Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.)
 • Systémy jakosti (Doc. Ing. Michal Voldřich, CSc., VŠCHT Praha)
 • Vysledovatelnost (Ing. Naděžda Cahlíková, VŠCHT Praha)
 • Evropská legislativa a systém značení výrobků (Ing. Jan Pivoňka, VŠCHT Praha)
 • Označovanie potravín – chyby a nedostatky v praxi (MVDr. Pavol Cserei, Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín)
 • Účinek nízkokyslíkaté atmosféry na jakost jádrového a peckového ovoce (Prof. Ing. Jan Goliáš, CSc.)
 • COMBO – nová alternativa přepravy, manipulace a skladování tekutin (Ing. Roman Galuszka, Arca Systems, s.r.o.)
 • Využitie termoanalytických metód pri štúdiu tepelných procesov (Ing. Igor Mráz, PhD., LIKO Bratislava, a.s., Prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave)
 • Obalový zákon v praxi (Ing. Benedikt Klaudis, obalová asociace SYBA)
 • Hodnotenie termosterilizácie v systéme HACCP (Ing. Igor Mráz, PhD., LIKO Bratislava a.s.)
 • Současné trendy balení (Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc., VŠCHT Praha)
 • Kazicí mikroflóra kyselých potravin (Ing. Iveta Fabíková, VŠCHT Praha)
 • Pasterace nekyselých potravin (Dr. Ing. Miroslav Čeřovský, VŠCHT Praha)
 • Metody stanovení termoinaktivačních parametrů mikroflóry (Ing. Petra Klodnerová, VŠCHT) Praha

V rámci doprovodné výstavy se představí následující firmy

 • Arca Systems, spol. s r.o. Ostrava
 • BARENTZ s.r.o., Klatovy
 • BONUS HK s.r.o., Hradec Králové
 • JaGa spol. s r.o., Praha
 • SKA – TEC, Bratislava
 • Veletrhy Brno, a.s.
 • VETROPACK MORAVIA GLASS, a.s., Kyjov
 • a další

Kontakt:
SYMMA spol. s r.o.
CZ – 661 43 BRNO
P.O. BOX 643
Kounicova 13
Tel., fax: +420 541 213 800;  +420 549 123 256
E-mail: symma@mbox.vol.cz;  symma@quick.cz
http://www.symma.cz