Bezpečnost potravin

Konzervační prostředek propyl paraben může škodit

Vydáno: 24. 10. 2004
Autor:

Komise projednává vyškrtnutí propyl-hydroxybenzoátu (antimikrobiální konzervační prostředek) ze seznamu povolených aditiv. Jsou obavy z jeho škodlivého vlivu na reprodukci, ale není dostatek podkladů pro stanovení hodnoty ADI.

Vědecký výbor EFSA se pokouší stanovit přípustné dávky propyl-parabenu (propyl-hydroxybenzoát) do potravin, protože nejnovější studie ukazují na jeho škodlivý vliv na reprodukci (u myší). Parabeny (E 214 – 219) jsou antimikrobiální konzervační prostředky schválené k použití do potravin, léčiv a kosmetiky. Pro metyl- a etyl-paraben odborníci navrhují ADI 0 až 10 mg/kg tělesné hmotnosti. Parabeny jsou dosud povoleny v množství quantum satis (nejnižší množství podle potřeby) pro sušené masné výrobky a v určitém množství do gelových obalů masných výrobků (např. paštik), do cukrovinek (kromě čokolád) a do dietních tekutých suplementů.
Z průzkumu vyplývá, že používání propyl-parabenu a jeho soli (E 216 a E 217) je v potravinářství nepatrné, neznamená proto v podstatě žádné riziko pro spotřebitele, ale i tak Komise prosazuje vyškrtnutí této látky ze seznamu povolených aditiv. Pro stanovení hodnoty NOAEL (no observed adverse effect level) nejsou k dispozici podklady.
EU Food Law, 2004, č. 182, s. 4