Bezpečnost potravin

Kontrolní plán pro pesticidy v potravinách ČR – 2010-2012

Vydáno: 9. 12. 2010
Autor: berankova1

Program kontroly pro rezidua pesticidů v ČR pro roky 2010-2012, schválený mezirezortní pracovní skupinou.

V souladu s článkem 30 nařízení (ES) č. 396/2005 je v dokumentu "Kontrolní plán pro pesticidy" předložen program kontroly pro rezidua pesticidů v České republice pro roky 2010 – 2012.
Materiál byl projednán a odsouhlasen mezirezortní pracovní skupinou pro rezidua pesticidů, pracující při Ministerstvu zdravotnictví, sekce hlavního hygienika a náměstka pro ochranu a podporu veřejného zdraví, odbor ochrany veřejného zdraví.    

Kontrolni plán pro pesticidy (884,50 KB)
Control plan for pesticides (851,00 KB)

Program je předmětem každoročního vyhodnocení, které proběhne do konce měsíce března následujícího roku. Výsledky jsou zpracovány a předloženy ve formě roční zprávy o výsledcích kontrol v oblasti reziduí pesticidů.
Každoročně je provedena aktualizace programu v návaznosti na přehodnocení kritérií, na jejichž základě byl program připraven podle článku 30 nařízení (ES) č. 396/2005.

První aktualizace programu byla provedena v březnu 2010 v návaznosti na nařízení (ES) č. 901/2009.
Roční zpráva a program jsou veřejně přístupné dokumenty, jejichž elektronická podoba je k dispozici na webových stránkách všech organizací zapojených do kontroly reziduí pesticidů:
  www.mzcr.cz
  www.mze.cz
  www.szpi.gov.cz
  www.svscr.cz
  www.szu.cz
  www.ukzuz.cz

Zdroj:  SZÚ