Bezpečnost potravin

Kontrola potravinářských provozů

Vydáno: 26. 3. 2004
Autor:

Na základě třístupňové  kontroly vzrostl počet potravinářských provozů s ukončenou činností z 500 na více než 580.

Státní veterinární správa ČR  provedla po lednové misi z EU avizovaný systém třístupňové kontroly, jejímž cílem je sladit přístup jednotlivých krajských veterinárních správ a jejich inspektorátů. Výsledky kontrol v krajích, mezi jednotlivými krajskými veterinárními správami a nakonec kontroly z ústředí – ze Státní veterinární správy – ukázaly, že na tomto úseku došlo k významnému posunu správným směrem. Od počátku února do 21.3.04 bylo na území jednotlivých krajů uskutečněno 5 911 kontrol ve 3 482 provozech. Na jejich základě byla ve 40 provozech pozastavena činnost až do doby vstupu ČR do EU; u dalších 31 provozů byla pozastavena činnost v průběhu schvalování. Celkem se jedná o 71 provozů.
Mimo  pozastavených 40 provozů byla v rámci kontrol v krajích ukončena činnost celkem v 73 provozech, které přibyly k již dříve uzavřeným 500 provozům (do 31.12.03). V rámci mezikrajských kontrol bylo do 21. března zkontrolováno celkem 184 provozů, z nichž byly další 3 uzavřeny. Státní veterinární správa ČR provedla od konce února do 21. 3. kontrolu ve dvanácti ze 14 krajů, v jejichž důsledku  byla ukončena činnost dalších 5 provozů.
Během kontroly byla ukončena činnost v  81 provozech, takže jejich celkový počet se zvýšil na více 580. V současnosti 145 provozů pokračuje v odstraňování závad a v rekonstrukcích a předpokládá se, že  po vstupu do EU, požádají  o schválení.
SVS ČR, 23.3.04