Bezpečnost potravin

Kontrola polotovarů z mletého masa na Slovensku

Vydáno: 13. 11. 2003
Autor:

Odborníci ze Státního veterinárního ústavu v Bratislavě informovali o výsledcích kontroly polotovarů z masa na 5. semináři o údržnosti masa, masných výrobků a lahůdek, který se konal ve dnech 16. -17. 9. 2003 ve Skalském dvoře. Seminář pořádala redakce časopisu MASO.

Státní veterinární ústav v Bratislavě  po dobu jednoho roku (12. 2. 2001-12. 3. 2002) prováděl kontroly čerstvých polotovarů z mletého masa z hlediska dodržování mikrobiologických požadavků na kvalitu. Inspektoři se cíleně zaměřili na odběry vzorků této rizikové skupiny potravin. Celkem bylo prověřeno 584 polotovarů, počet nadlimitních nálezů koliformních bakterií byl 11, kvasinek 15, Listeria monocytogenes 4. Nadlimitní nálezy koliformních bakterií a kvasinek nejsou zanedbatelné. Porovnáním celkového počtu nálezů Listeria monocytogenes vyjádřeného v číslech se zdá, že počet negativních nálezů není alarmující. Nebezpečí tkví v tom, že přítomnost této patogenní bakterie v polotovarech může být příčinou těžkého onemocnění lidí, které často končí smrtí. Rizikovost polotovarů z masa spočívá také v tom, že vzhledem k jejich doporučené potřebě do 24 h je při dodržení Slovenských technických norem pro diagnostiku L. monocytogenes v případě pozitivního nálezu nemožné operativně zasáhnout do výroby. Inspektoři nabádají výrobce, aby dodržováním všech technologických postupů eliminovali rizika kontaminace a zvýšili hygienickou kvalitu svých výrobků.
Podrobnosti jsou publikovány ve sborníku ze semináře. Sborník bude k dispozici v Knihovně ÚZPI.