Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Kontrola ozařoven potravin v Indii do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv

Kontrola ozařoven potravin v Indii

Vydáno: 7.7.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Výsledky mise Evropské komise do Indie (leden/únor 2008). Kontroly FVO v roce 2008 (včetně ČR).
Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/2/ES týkající se potravin a potravinových složek ošetřených ionizujícím zářením, mohou třetí země vyvážet do zemí EU zboží ošetřené ozářením jen z těch ozařoven, které byly odsouhlaseny Komisí. Za tímto účelem provedla mise Evropské komise (inspekce FVO, Food and Veterinary Office) ve dnech 28.1. až 5.2.2008 kontrolu indických ozařoven.
Indie původně požadovala schválení pro vývoz potravin pět ozařoven, ale na základě inspekce FVO kompetentní indické orgány vyřadily se schvalovacího procesu dvě ozařovny. U zbývajících tří ozařoven se zjistilo, že ačkoliv indické kompetentní autority znaly postupy pro schvalování a inspekci zařízení pro ozařování potravin, ne všemi těmito postupy se řídily. U prověřovaných ozařoven bylo shledáno, že jsou schopny vyhovět požadavkům směrnice 1999/2/ES.
Je k dispozici zpráva z inspekce FVO v Indii (příloha 1) a vyjádření indických orgánů k nálezu FVO (příloha 2).
 
Příloha 1: Závěrečná zpráva z mise FVO v Indii (pdf, 156 kB)
Příloha 2: Vyjádření indických orgánů k závěrům mise (pdf, 90 kB)
 
V přehledu inspekcí FVO v roce 2008 jsou v tabulce 4 uvedeny inspekce, které budou provedeny v roce2008 v členských státech EU, tj. včetně ČR. Plánované kontroly FVO v ČR se tak budou týkat těchto oblastí:
– kontroly obecně,
– programů kontroly salmonely/stolních vajec,
– dodržování hygienických předpisů (u potravin živočišného původu),
– kontroly na hranicích (import, tranzit živých zvířat a potravin živočišného původu),
– hygieny potravin/HACCP.
 
Zdroj: Evropská komise
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021