Bezpečnost potravin

Kontrola nad potravinami zasaženými povodněmi.

Vydáno: 21. 11. 2002
Autor:

povodně, likvidace potravin, ČZPI, kontrola způsobilosti uvádět potraviny do oběhu, postoje jednotlivých skupin podnikatelů

Česká zemědělská a potravinářské inspekce nasadila během povodní a i v době po povodních většinu ze svých  200 inspektorů na posuzování způsobilosti  výroben, skladů a prodejen potravin. Hlavní nápor kontroly byl do 21.srpna, kdy bylo v Pardubickém, Jihomoravském, Královéhradeckém, Plzeňském a Karlovarském kraji prověřeno 90 % zasažených provozoven, v oblasti Prahy to bylo 60 % prodejních míst v povodních zasažených oblastech. Byly zjištěny tří případy prodeje potravin prokazatelně ze zatopených míst. ČZPI také upozorňovala na zákaz prodeje všech potravin, i hermeticky uzavřených, které přišly do styku v  povodňovou vodou, dále upozornila pěstitele na jejich plnou odpovědnost za zdravotní nezávadnost plodin ze zaplavených území. Ke dni 4. září bylo prověřeno již 1 454 zařízení. V 17 případech byl vydán zákaz uvádění potravin, které přišly prokazatelně do styku se záplavovou vodou. Výsledky inspekce prokázaly, že velké společnosti při likvidaci škod většinou zvolily rázný postup, tj. likvidaci a získání protokolu o této likvidaci od ČZPI jako doklad pro pojišťovnu. I většina ¨malých a nepojištěných podnikatelů respektovali nařízení o likvidaci zaplavených potravin. Největší problémy byly s trhovci a stánkaři, kteří byli dokonce přistihováni při mytí a čištění obalů potravin nebo přímo při jejich prodeji.

Utopené tržby, Moderní obchod, 2002, č.10, s. 14-15