Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Kontrola bezpečnosti potravin v čínských masozpracujících závodech se zlepšuje do kategorie

Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv
Aktuality > Aktuality

Kontrola bezpečnosti potravin v čínských masozpracujících závodech se zlepšuje

Vydáno: 1.6.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Iva Hvízdalová
Německo-čínská spolupráce vede k zajištění bezpečnosti v masném průmyslu provincie Sečuan.
Čínský potravinářský průmysl se v posledních letech významně rozvíjí. Stává se z něj největší průmyslový obor v zemi. Těžištěm těchto aktivit jsou v poslední době zvláště venkovské regiony, jako je provincie Sečuan v jižní Číně. Je jednou ze tří čínských partnerských provincií Severního Porýní-Vestfálska. V souvislosti s vývojem dvoustranné spolupráce se ukazuje výrazný pokrok v systému řízení kvality výroby.
V Čínské lidové republice je veterinární a potravinářský dozor, v porovnání s Německem, výrazně centralizován a organizován podle sektorů. Je uskutečňován prostřednictvím následujících úřadů:
  • Odbor inspekce kvality a dozoru
  • Ministerstvo hygieny
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Ministerstvo zemědělství
  • Ministerstvo obchodu
Pro státní dozor nad jatkami, kontrolou masa a trhem s masem jsou v současné době kompetentní různé úřady.
Hospodářská spolupráce mezi Německem a Čínou v oblasti potravinářství, především výroby masa a masných výrobků, je i nadále schopna dalších zlepšení. Nové segmenty trhu mohou být úspěšně rozvíjeny díky budování nových obchodních styků obou zemí. Toto by se mohlo projevit především vstupem vysoce jakostních masných výrobků na čínský trh.
Velká hospodářská síla Čínské lidové republiky nabízí německým potravinářským podnikům, s vysokými standardy výroby, významné šance. Pro volný obchod je důležité, aby dobře fungoval systém dozoru, a naopak aby i velké vývozní podniky z provincie Sečuan měly platnou certifikaci systému kritických bodů (HACCP). V letech 2003‑2005 byl v tomto regionu zaznamenán nárůst vývozu v průměru o 80 %. Přičemž množství masa vyráběného v těchto podnicích na vývoz činilo průměrně 64,1 % z celkové výroby.
Sice v mnoha oblastech čínského masného průmyslu zůstává připravena celá řada důležitých bodů pro další zlepšení a optimalizaci, nicméně i přesto se tato země nachází na správné cestě. Nové trhy jsou přichystány jak ke kvalitní výrobě, tak i k využití možností další vzájemné spolupráce v obchodě.
Fleischwirtschaft, 2011, 91, č. 4, s. 24-27 ISSN 0015-363X Lebensmittelkontrolle auf dem Vormarsch
Objednávka kopie článku

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021