Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Kontrola balených vod neodhalila závažnější nedostatky do kategorie

TZ SZPI > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SZPI> Zdroje ICBP - Archiv

Kontrola balených vod neodhalila závažnější nedostatky

Vydáno: 13.1.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva SZPI ze dne 12.1.2010.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce provádí své kontroly na základě analýzy rizika, to znamená, že se cíleně zaměřuje na riziková místa na trhu s potravinami. Nástrojem k tomu jsou tematické kontroly plánované podle poznatků z minulých kontrolních akcí či aktuálních problémů na trhu. Kromě toho SZPI reaguje i na podněty od partnerských dozorových orgánů, spotřebitelů, médií, ale i spotřebitelských organizací.
 
Jednou z posledních tematických akcí minulého roku byla kontrola balených vod. Cílem bylo především ověřit, zda jsou u neochucených balených vod dodržovány legislativou předepsané jakostní požadavky a hlavně požadavky na bezpečnost. Cíleně bylo odebráno osm vzorků, na nich bylo provedeno téměř padesát rozborů – mikrobiologických (např. zjišťována přítomnost bakterie Escherichia coli, koliformních bakterií, organotrofních bakterií, enterokoků atd.), ale i zaměřených na chemické složení (př. zjišťování obsahu sodíku, dusitanů, polycyklických aromatických uhlovodíků atd.).
 
Kontrola neodhalila žádný závažný problém, z hlediska bezpečnosti byly všechny vzorky hodnoceny jako vyhovující. Pouze u třech vzorků byl zaznamenán vyšší počet kolonií organotrofních bakterií (měřeno při teplotě 22 °C a 36 °C), než stanovuje vyhláška. Jedná se však pouze o jakostní vadu, která vypovídá zejména o špatném skladování balených vod.
 
Na všech balených vodách musí být uvedena věta „Uchovávejte v chladu a chraňte před přímým slunečním světlem“. Tato povinnost je primárně určena pro výrobce a prodejce, ale řídit by se jí měli ve svém zájmu také samotní spotřebitelé. Právě skladování na přímém slunci může napomáhat růstu organotrofních bakterií a tedy ovlivňovat kvalitu vody. Dále by spotřebitelé měli vědět, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými druhy vod. Vyhláška rozlišuje minerální, pramenité, kojenecké a balené pitné vody. Minerální vody pocházejí z přírodních zdrojů osvědčených či certifikovaných ministerstvem zdravotnictví, pramenité a kojenecké vody také pocházejí z chráněných podzemních zdrojů, ty však již nemusí být schvalovány ministerstvem zdravotnictví. Minerální a pramenité vody lze upravovat několika předepsanými způsoby (např. filtrací, dekantací), kdežto kojenecká voda může být upravována pouze UV zářením. Pitná voda je svými kvalitativními parametry totožná s vodou z kohoutku, výrobce ji však dále může upravovat či obohacovat o různé minerální látky.
 
I přes kladné výsledky této tematické kontroly, bude SZPI této oblasti nadále věnovat svou pozornost.
 
Zpracovala: Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI
12. 1. 2010
  
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021