Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Kontrola a monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích - zpráva ÚKZÚZ za rok 2010 do kategorie

Monitoring cizorodých látek > Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv> Monitoring cizorodých látek

Kontrola a monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích - zpráva ÚKZÚZ za rok 2010

Vydáno: 3.5.2011
Tisk článku
Autor: MZe
Zpráva Odboru bezpečnosti krmiv a půdy Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Zpráva Odboru bezpečnosti krmiv a půdy Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) se týká bezpečnosti půdy v roce 2010.

Zpráva přináší přehled prací prováděných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským - Odborem bezpečnosti krmiv a půdy ve spolupráci s Odborem zemědělské inspekce, v roce 2010 v oblasti kontroly a monitoringu cizorodých látek v zemědělské půdě a vstupech do půdy.

Jedná se o bazální monitoring zemědělských půd, monitoring vstupů do půdy, registr kontaminovaných ploch a kontrolu hnojiv, přičemž zpráva hodnotí výsledky za rok 2010, navazuje na výsledky z minulých let a pokud je to možné, hodnotí též vývoj sledovaných parametrů.

Cíle kontroly a monitoringu rizikových prvků a rizikových látek jsou formulovány v souladu s požadavky MZe a MŽP tak, aby výsledky sloužily především jako podpora pro rozhodování na všech úrovních státní správy a při přípravě návrhů a novely legislativních předpisů. Současně jsou výsledky všech oblastí sledování využívány jako zdroje dat pro vědeckovýzkumné projekty.

Kontrola a monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích - zpráva za rok 2010 (pdf, 5 MB)

Kontrola a monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích - zpráva za rok 2010 - dodatek

Zdroj: ÚKZÚZ

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021