Bezpečnost potravin

Kontaminované biokrmivo bylo zkrmeno i prasatům a skotu

Vydáno: 14. 5. 2010
Autor:

Problémy s biokrmivem kontaminovaným dioxinem se v Německu vyskytl již v březnu, KAT však o něm informoval příslušné úřady opožděně.

Bielefeld (aho) — Dioxinem kontaminované biokrmivo bylo zkrmeno podle zprávy biefeldského deníku Westfalen-Blatt nejenom v německých biochovech nosnic, ale také v ekologicky hospodařících statcích s chovem prasat a skotu. Jak uvedl list ve svém čtvrtečním vydání s odvoláním na Zemský úřad životního prostředí, ochrany přírody a spotřebitele (LANUV) bylo jen v Severním Porýní-Vestfálsku (NRW) postiženo šest podniků, které však nebylo nutné uzavřít, protože se karcinogenní dioxin na rozdíl od nosnic v tukové tkáni ostatních zvířat tak silně nekumuluje, uvedla mluvčí LANUV Babette Winter. Kontaminované krmivo bylo použito již na konci února (výsledky analýz byly k dispozici v březnu), ale Spolek pro dohled nad alternativními formami chovu hospodářských zvířat (KAT) informoval úřady o zvýšené hladině dioxinu ve vejcích opožděně. NRW-LANUV se o tom dozvěděl až 27. dubna.
Podle údajů Spolkového úřadu pro ochranu spotřebitele a bezpečnost potravin bylo kontaminované biokrmivo dodáno do biochovů na území spolkových zemí (Severní Porýní-Vestfálsko, Dolní Sasko, Hesensko, Porýní-Falc, Hamburk, Meklenbursko-Přední Pomořany, Šlesvicko-Holštýnsko, Bádensko-Württembersko, Sasko-Anhaltsko, Sasko a Braniborsko. V šesti spolkových zemích bylo kontaminované krmivo dodáno i do ekochovů jiných druhů hospodářských zvířat. Kromě Severního Porýní-Vetsfálska byly postiženy ekochovy v Šlesvicku-Holštýnsku (krmivo pro selata), v Hesensku (krmivo pro jehňata a kuřata), v Porýní-Falci (krmivo pro krávy a selata), Porýní-Falci (krmivo pro krávy) a v Dolním Sasku (krmivo pro prasata), uvedl list dále.
 
Dioxin-Biofutter ging nicht nur an Bio-Legehennenbetriebe +++ KAT informierte verspätet