Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Kontaminované biokrmivo bylo zkrmeno i prasatům a skotu do kategorie

Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Ekologické zemědělství - Archiv > Ekologické zemědělství - Archiv> Zemědělství - Archiv
Krmiva > Živočišná výroba - Archiv> Krmiva> Živočišná výroba - Archiv

Kontaminované biokrmivo bylo zkrmeno i prasatům a skotu

Vydáno: 14.5.2010
Tisk článku
Problémy s biokrmivem kontaminovaným dioxinem se v Německu vyskytl již v březnu, KAT však o něm informoval příslušné úřady opožděně.
Bielefeld (aho) — Dioxinem kontaminované biokrmivo bylo zkrmeno podle zprávy biefeldského deníku Westfalen-Blatt nejenom v německých biochovech nosnic, ale také v ekologicky hospodařících statcích s chovem prasat a skotu. Jak uvedl list ve svém čtvrtečním vydání s odvoláním na Zemský úřad životního prostředí, ochrany přírody a spotřebitele (LANUV) bylo jen v Severním Porýní-Vestfálsku (NRW) postiženo šest podniků, které však nebylo nutné uzavřít, protože se karcinogenní dioxin na rozdíl od nosnic v tukové tkáni ostatních zvířat tak silně nekumuluje, uvedla mluvčí LANUV Babette Winter. Kontaminované krmivo bylo použito již na konci února (výsledky analýz byly k dispozici v březnu), ale Spolek pro dohled nad alternativními formami chovu hospodářských zvířat (KAT) informoval úřady o zvýšené hladině dioxinu ve vejcích opožděně. NRW-LANUV se o tom dozvěděl až 27. dubna.
Podle údajů Spolkového úřadu pro ochranu spotřebitele a bezpečnost potravin bylo kontaminované biokrmivo dodáno do biochovů na území spolkových zemí (Severní Porýní-Vestfálsko, Dolní Sasko, Hesensko, Porýní-Falc, Hamburk, Meklenbursko-Přední Pomořany, Šlesvicko-Holštýnsko, Bádensko-Württembersko, Sasko-Anhaltsko, Sasko a Braniborsko. V šesti spolkových zemích bylo kontaminované krmivo dodáno i do ekochovů jiných druhů hospodářských zvířat. Kromě Severního Porýní-Vetsfálska byly postiženy ekochovy v Šlesvicku-Holštýnsku (krmivo pro selata), v Hesensku (krmivo pro jehňata a kuřata), v Porýní-Falci (krmivo pro krávy a selata), Porýní-Falci (krmivo pro krávy) a v Dolním Sasku (krmivo pro prasata), uvedl list dále.
 
Dioxin-Biofutter ging nicht nur an Bio-Legehennenbetriebe +++ KAT informierte verspätet
[2010-05-14], www.animal-health-online.de
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021