Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Kontaminace ryb z volných vod 2008 do kategorie

Monitoring cizorodých látek > Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv> Monitoring cizorodých látek

Kontaminace ryb z volných vod 2008

Vydáno: 2.2.2010
Tisk článku
Autor: Olaf Deutsch
Kontaminace ryb z volných vod 2008

Problematika hygieny potravin se v současné době stává prioritou Evropské unie. Česká republika pak pod vlivem přibližování k EU vyvíjí velké úsilí sledování současného celosvětového trendu rozvoje hygieny potravin. Toto úsilí je směrováno především do oblasti strategie bezpečnosti potravin.

Protože se ekosystémy povrchových vod stávají konečným rezervoárem většiny cizorodých látek vznikajících antropogenní činností, je výzkumná a kontrolní činnost směřována také do oblasti hygieny ryb z volných vod.

Jelikož se ryby z volných vod významně podílejí na celkové spotřebě ryb v ČR, je z hlediska naplňování strategie bezpečnosti potravin zapotřebí věnovat pozornost také kontrole zatížení ryb žijících ve volných vodách, přičemž by bylo vhodné zaměřit se na druhy preferované (konzumované) sportovními rybáři.

Tato studie navazuje na práce provedené v roce 2006 a 2007. V roce 2008 byly zjišťovány koncentrace toxických kovů (Hg, Pb, Cd) a perzistentních organochlorových polutantů (POPs – PCB, DDT, HCH, HCB) ve svalovině indikátorových druhů ryb v lokalitách: údolní nádrž Slapy, údolní nádrž Hněvkovice, údolní nádrž Nechranice, údolní nádrž Mušov, údolní nádrž Těrlicko, nádrž Olešná, Ohře - Žatec.

 

Příloha č. 1- 8 závěrečné zprávy DB monitoring 2008

Příloha 2 Kontaminace ryb z volných ploch


 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021