Bezpečnost potravin

Kontaminace olovem se stává stále větším problémem

Vydáno: 25. 7. 2002
Autor:

suplementy minerálních látek, železo, draslík, hořčík, nepříznivé zdravotní účinky zejména pro kojence a těhotné ženy

Pouze několik týdnů poté, co byl stažen kvůli zvýšenému obsahu olova z prodeje bylinný léčivý přípravek společnosti Nature’s Way upozorňuje americká nezávislá organizace pro zkoušení a kontrolu zdravotní nezávadnosti potravin ConsumerLab na skutečnost, že  kontaminováno olovem může být rovněž více než 10 % minerálních suplementů. Po dobu devíti měsíců hodnotila ConsumerLab 56 suplementů obsahujících železo, hořčík nebo draslík a zjistila, že 5–10 % z těchto preparátů bylo kontaminováno olovem. Vzhledem k tomu, že těchto minerálních suplementů se každoročně prodá v USA více než 11 mil. lahviček, může se jednat se o závažný problém. Na druhé straně ale lze, podle názoru pracovníků ConsumerLab, tomuto jevu poměrně snadno zamezit pečlivou kontrolou při výrobě. Kontaminace minerálních suplementů olovem je dlouhotrvajícím problémem. Před dvěma lety při kontrole vápníkových suplementů sice nebyla kontaminace olovem zjištěna ani u jednoho preparátu, ovšem při následujících kontrolách byla kontaminace olovem zjištěna u suplementů draslíku, hořčíku a železa. Při poslední kontrole draslíkových suplementů nalezla společnost ConsumerLab zvýšené množství olova v jednom z 18 sledovaných vzorků. Rizikovou složkou se zvýšeným obsahem olova byl v tomto případě chlorid draselný. Pokud by se inkriminovaný suplement použil ke zmírnění deficitu draslíku, dodávalo by se s denní dávkou tohoto kontaminovaného preparátu  zhruba 10 až 20 μg olova, přičemž průměrná celková denní expozice olova v USA je nižší než 5 μg za den. Žádný z dalších produktů neobsahoval více než 0,1 μg olova v tabletě. Olovo je nebezpečné zejména pro těhotné a kojící ženy, kojence a batolata, u nichž by spotřeba olova neměla překročit 6 μg denně. Olovo může přecházet od matky k dítěti a již ve velmi nízkých koncentracích může negativně ovlivňovat jeho neuro-behaviorální vývoj a kognitivní funkce. U dospělých může zvýšený obsah olova způsobovat zvýšení tlaku, anemii a negativně ovlivňovat nervový a reprodukční systém. V předchozích šetřeních zjistila ConsumerLab zvýšené množství olova v jednom z 19 suplementů železa, resp. jednom z 19 suplementů hořčíku. Dalším problémem některých minerálních suplementů je příliš vysoký, resp. příliš nízký obsah vlastní minerální látky. Soupis všech testovaných produktů je možno získat  na adrese
http://www.consumerlab.com/