Bezpečnost potravin

Kontaminace kuřat kampylobakterem

Vydáno: 11. 6. 2010
Autor:

Výsledky švýcarské studie prokázaly, že téměř každé druhé kuře v obchodní síti je infikováno kampylobakterem.

Basilej (aho/lme) – Kantonální laboratoř města Basileje prokázala kontaminaci kampylobakterem u 41 procent analyzovaných kuřat a kuřecích dílů.
 
Basilejská studie je součástí celoplošné kampaně švýcarského Federálního zdravotního úřadu (BAG). Celkem bylo v období od 1. dubna 2009 do 31. 3. 2010 analyzováno 75 různých vzorků syrových, neupravených potravin, pocházejících z filiálek pěti velkodistributorů a ze třech lokálních řeznictví. 69 vzorků bylo odebráno z předbalených výrobků a 6 vzorků z volně nabízeného zboží. U 38 vzorků s jednalo o chlazené zboží, u 37 o zboží zmrazené. 39 vzorků pocházelo z potravin domácí provenience a 36 vzorků ze zboží zahraničního původu. Mikrobiologické vyšetření prokázalo jak kvantitativní, tak také kvalitativní průkaz kampylobaktera.
 
 
Kategorie
Počet analyzovaných vzorků
Počet vzorků pozitivních na Campylobacter
Procentický podíl kontaminovaných vzorků
Maso s kůží
24
12
50
Maso bez kůže
28
11
39
Upravené maso
23
8
35
Celkem
75
31
41
Maso domácího původu
39
17
44
Maso zahr. původu
36
14
39
Celkem
75
31
41
Chlazené maso
38
25
66
Mrazené maso
37
6 (5 švýc. a 1 zahr. pův.)
16
Celkem
75
31
41
 
Zvlášť často – v 50 % – byla kontaminována těmito gramnegativními baktériemi kuřata nebo kuřecí díly s kůží. Příznivější byla situace u hluboko zmrazeného zboží, kde byla prokázána kontaminace kampylobakterem pouze u 16 % vzorků. Je známo, že zárodky kampylobaktera při mrazení hynou.
 
Jedním z důvodů zahájení šetření byl kontinuálně stoupající počet ohlášených kampylobakteriálních nákaz v zemi. V roce 2008 bylo ve Švýcarsku zaregistrován výskyt 7 800 případů. V roce 2007 to bylo okolo 6 000 a v roce 2006 více než 5 300 případů.
 
Schweiz: Fast jedes zweite Hähnchen im Handel mit Campylobacter infiziert