Bezpečnost potravin

Kontaminace klíčků EHEC O104 prokázána

Vydáno: 15. 6. 2011
Autor: Ing. Dana Nehasilová

Šetření CVUA-RRW prokázalo přítomnost agresivního typu baktérií EHEC O104 ve výhoncích pocházejících z dolnosaské biofarmy v Bienenbüttelu.

Düsseldorf (aho/lme) – V jednom otevřeném balení výhonků pocházejících z odpadu jedné domácnosti v okrese Rhein-Sieg (Severní Porýní – Vestfálsko) prokázalo šetření Chemického a veterinárního výzkumného ústavu Rhein-Ruhr-Wupper (das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper, CVUA-RRW) přítomnost baktérií EHEC. Podle sdělení ministerstva zemědělství v Düsseldorfu se jedná o agresivní typ O:04. Dva ze tří členů, kteří žijí v této domácnosti, kontaminované klíčky konzumovali a v polovině měsíce května onemocněli. Výhonky pocházely z biofarmy v dolnosaském Bienenbüttelu. Tím byla poprvé prokázána příčinná souvislost mezi výhonky kontaminovanými EHEC sérotypu O104, pocházejícími ze zemědělského podniku v Bienenbüttelu, a nemocnými osobami. Doplňující šetření v současné době probíhají ve Spolkovém ústavu pro hodnocení rizik (BfR).  
Ministr pro ochranu spotřebitele Severního Porýní-Vestfálska Johannes Remmel k tomu uvedl: „Důkaz potvrdil naše aktuální varování před konzumací výhonků. Je stále pravděpodobnější, že jsou příčinou onemocnění vyvolaných EHEC právě výhonky“.  
Gefährlicher EHEC Serotyp O 104 auf Sprossen in NRW gefunden – Zwei Familienmitglieder erkrankt