Bezpečnost potravin

Kongres USA schválil mimořádné výdaje na podporu farmářů postižených přírodními pohromami

Vydáno: 27. 3. 2003
Autor:

nouzový balík finančních prostředků z rozpočtu USA ve výši 3,1 mld. USD na pomoc farmářům poškozeným přírodními pohromami v roce 2001 a 2002; kritika této mimořádné dotace ze strany EU jako způsobu obcházení pravidel WTO o snižování subvencí

Kongres USA schválil letos v březnu zákon o rozpočtových výdajích na rok 2003, které zahrnují sumu prostředků v celkové hodnotě 3,1 mld. USD na zmírnění škod, jež utrpěli farmáři postižení přírodními pohromami. Tyto finance však budou získány zkrácením fondů na Program uvádění půdy do klidu (Conservation Security Program – CRP), pro který byly v minulém roce na základě nového zemědělského zákona značně zvýšeny prostředky ze státního rozpočtu, aby se zlepšily platby na programy ochrany životního prostředí (tzv. green payments). Nouzovou pomoc v případě poškození přírodními pohromami v roce 2001 a 2002 stát poskytne těm  farmářům, jejichž ztráty způsobené hurikánem, suchem, mrazy nebo lijáky dosáhly nejméně 35 % hodnoty produkce nebo majetku. Pro tyto účely bylo ze státních prostředků uvolněno pro vyplacení v roce 2003 celkem 2,1 mld. USD na úhradu ztrát rostlinné produkce a 350 mil. USD na kompenzaci úbytku krmiv. Letošní balík nouzové výpomoci farmářům USA je v pořadí už šestý za posledních šest let.
Předběžný ohlas v EU na tato nová opatření je kritický. Představitelé EU namítají, že je to další důkaz nejen změny v zaměření zemědělských subvencí USA, který způsobí ještě větší narušování mezinárodní obchodní zemědělské politiky, ale také že USA mohou takovou klasifikací svých podpůrných opatření snadno obcházet současná pravidla WTO.

Agra Focus, 2003, č. 85, s. 32