Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Konference „Klonování a geneticky modifikované organismy“ do kategorie

Geneticky modifikované potraviny a krmiva > Geneticky modifikované potraviny a krmiva
Aktuality > Aktuality

Konference „Klonování a geneticky modifikované organismy“

Vydáno: 14.5.2015
Tisk článku
Autor: ICBP MZe
Konference na téma „Klonování a geneticky modifikované organismy“ se konala v Praze dne 7. 5. 2015.

Pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se ve čtvrtek 7. května 2015 na půdě Poslanecké sněmovny konala konference věnovaná problematice klonování a geneticky modifikovaných organismů (GMO). Konference byla pořádána ve spolupráci s Ministerstvem podohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Cílem konference bylo diskutovat tato dvě témata, která jsou v EU stále považována za kontroverzní.

Úvodní slovo přednesli MUDr. Viera Šedivá, náměstkyně ministra, Úřad pro potraviny, MZe a Ing. Jaroslav Faltýnek, předseda Zemědělského výboru PSP ČR; do problematiky GMO a klonování posluchače uvedla Ing. Jitka Götzová, ředitelka Odboru bezpečnosti potravin, MZe.

Přednášková část byla rozdělena do tří bloků. Se svými prezentacemi vystoupili vědecko-výzkumní pracovníci, pěstitelé GM plodin a zástupci Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Ze zahraničních hostů přednesl svůj příspěvek Ing. Peter Mihalčík z Výskumného ústavu rastlinnej výroby Piešťany a dále Dr. Diana Wray-Cahen zástupkyně Ministerstva zemědělství Spojených států amerických (USDA) a Dr. Reinhilde Schoonjans zástupkyně Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).

První blok byl věnován rostlinným a živočišným biotechnologiím ve vědě a výzkumu a koexistenci GM a ekologických postupů, druhý blok pak perspektivám klonování a možnostem využití GMO v zemědělství a ve farmacii. V rámci druhého přednáškového bloku byly rovněž prezentovány výsledky polních pokusů s GM plodinami na Slovensku a praktické zkušenosti s pěstováním v ČR. Třetí blok byl zaměřen na aktuální regulaci biotechnologií v EU a ČR, byla prezentována legislativa platná pro klonování zvířat i nakládání s GMO a genetickými produkty. Byl představen také GMO Panel EFSA. V diskuzi po každém přednáškovém bloku vystoupili přední odborníci na danou problematiku, pěstitelé, novináři i poslanci přítomní v sále.

Z diskuzí vyplynulo, že je nutné zajistit laické veřejnosti dostatek informací o GMO a klonování a podpořit spolupráci vědeckých institucí s médii. Pouze na základě dostatku relevantních informací se budou moci spotřebitelé snadněji orientovat v daných oblastech bez předsudků a zažitých mýtů.Prezentace z konference „Klonování a geneticky modifikované organismy“:

GMO a klonování v České republice" (pdf, 1 MB)
Ing. Jitka Götzová, Ministerstvo zemědělství

Technika klonování“ (pdf, 3,9 MB)
Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

EFSA statement on cloning“ (Klonování zvířat z pohledu EFSA) (pdf, 0,4 MB)
Dr. Reinhilde Schoonjans, EFSA, Scientific Committee & Emerging Risks Unit

Nové směry v rostlinných biotechnologiích“ (pdf, 2,1 MB)
Mgr. Tomáš Moravec, Ph.D., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

GM plodiny jako naděje pro ekologické zemědělství“(pdf, 4,4 MB)
Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc., Univerzita Karlova v Praze

Benefits and Uses of Cloning and Other Animal Biotechnologies: U.S. Perspective“ (pdf, 4,5 MB)
Dr. Diana Wray-Cahen, Ph.D., U. S. Department of Agriculture

Pěstování Bt kukuřice v ZD Mořina“ (pdf, 1 Mb)
Ing. Štěpán Čížek, Ph.D., ZD Mořina

Poľné pokusy s GM kukuricou v rokoch 2007-2014 a GM cukrovou repou v rokoch 2010 – 2013 na Slovensku“ (pdf, 4 MB)
Ing. Peter Mihalčík, Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Využití GMO ve farmacii“ (pdf, 2,5 MB)
Doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D., Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Představení činnosti vědeckého panelu GMO (EFSA)“ (pdf, 1,8 MB)
Doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc., GMO Panel EFSA

Právní úprava klonování zvířat v EU“ (pdf, 0,3 MB)
Ing. Jiří Hojer, Ministerstvo zemědělství

Novela zákona o nakládání s GMO a genetickými produkty“ (pdf, 1,7 MB)
Ing. Zuzka Doubková, Ministerstvo životního prostředí

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO“ (pdf, 5,2 MB)
Doc. MVDr. Vladimír Ostrý, CSc., Státní zdravotní ústav

 

Zdroj: Informační centrum bezpečnosti potravin MZe

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021