Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Konference Jód v těhotenství do kategorie

Aktuality > Aktuality
Odborné akce

Konference Jód v těhotenství

Vydáno: 11.2.2020
Tisk článku
Autor: SZÚ
Konference se koná dne 3. 3. 2020 v budově SZÚ.

Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu při Státním zdravotním ústavu v Praze
Společnost hygieny a komunitní medicíny ČSL JEP
Endokrinologická společnost ČSL JEP
Česká lékařská komora 

Vás srdečně zvou na XIII. konferenci
JÓD V TĚHOTENSTVÍ

 

Konference se koná dne 3. 3. 2020 od 9,30 hod. do 15,00 hod. ve velké posluchárně budovy č. 11 Státního zdravotního ústavu, Šrobárova 48, Praha 10. Účast na konferenci je bezplatná. Občerstvení bude zajištěno. Kapacita posluchárny je omezena.     

Přihlášky zasílejte na e-mail: sevcikova@szu.cz, tel.: 267 082 972 nebo anna.niklova@szu.cz,           tel.: 267 082 488 nejpozději do 25. 2. 2020.

Pro přihlášení a vydání potvrzení o účasti uveďte:
- tituly před jménem, jméno a příjmení, tituly za jménem
- datum, místo narození
- organizaci, kde pracujete nebo která Vás vysílá

Poskytnutím Vašich osobních údajů k vydání certifikátu o účasti na akci pořádané Státním zdravotním ústavem Praha, která je součástí systému celoživotního vzdělávání, dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních dat dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Tento souhlas platí po dobu nezbytné archivace podkladů k vydání certifikátu.  

MUDr. Marie Nejedlá, předsedkyně MKJD, odborný garant akce 

 
Zdroj: SZÚ


Foto: Shutterstock

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021