Bezpečnost potravin

Konference ISO COPOLCO

Vydáno: 19. 3. 2004
Autor:

Ve dnech 17.–19. května se bude v Praze, v hotelu Pyramida konat konference, školení spotřebitelů a řádné plenární zasedání Výboru pro spotřebitelskou politiku při ISO.

Ve dnech 17.–19. května 2004 se bude v pražském hotelu Pyramida konat pracovní konference, školení spotřebitelů a plenární zasedání Výboru pro spotřebitelskou politiku při ISO (ISO COPOLCO). Konference s tématem  „Regulace, koregulace, samoregulace – kdo je ohrožen?“ se bude zabývat otázkou zda, a do jaké míry by měly právní předpisy určovat ochranu spotřebitele, která bude diskutována ve třech tematických skupinách:
* Mezinárodní organizace a jejich úloha v ochraně spotřebitelů
* Rozsah environmentálního dopadu u výrobkových norem
* Elektronický obchod a globální trh – možná pomoc norem.
18. května se uskuteční školení spotřebitelů na téma „Bezpečnost dětí a normalizace“ v jehož rámci budou uvedeny příklady situací, kdy normy skutečně pomohly ke zvýšení bezpečnosti dětí. Řádné plenární zasedání ISO COPOLCO proběhne 18. (odpoledne) a 19. května. Jednání budou probíhat pouze v angličtině bez simultánního tlumočení.
Štít spotřebitele, 12, 2004, č. 1, s. 4