Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Komunikace rizika v potravinářství do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv

Komunikace rizika v potravinářství

Vydáno: 6.5.2009
Tisk článku
Je apelováno na zveřejňování přiměřených a komplexních informací v případě výskytu rizika z potravin.
Legislativní pozadí a zvýšený zájem o bezpečnost potravin má často za následek nepřiměřené informace poskytované veřejnosti, takže se jedná spíše o poplašnou zprávu než o věcné sdělení. Je nezbytné uplatňovat správné postupy hodnocení rizika, které vždy musí zahrnovat vedle identifikace a charakterizace nebezpečí také zhodnocení expozice a charakterizaci rizika. Nepatrné překročení stanoveného limitu nelze pominout, ale neměla by se z toho vytvořit mediální kauza, která neodpovídá skutečnému riziku. Někdy k rozpoutání hysterie stačí zvýrazněný titulek, někdy popis účinku neexistujícího extrémně vysokého množství příslušné látky, někdy neuvedení dalších souvislostí. Zdůrazňování významu konkrétního tématu pro zdravotní nezávadnost potraviny sice může proslavit autora takové zprávy nebo i pomoci zajistit finanční prostředky na další výzkum, ale na druhé straně může zásadně poškodit výrobce nebo mít negativní dopad na spotřebu nutričně vhodných výrobků apod.
V článku je zmíněna nepřiměřeně medializovaná záležitost výskytu listerií,  pesticidu fenhexamidu v jahodové kojenecké výživě, nonylfenolů (endokrinní disruptory vyráběné jako prekursory tenzidů), akrylamidu v pečených a smažených škrobnatých potravinách, benzenu vznikajícího v nápojích dekarboxylací kyseliny benzoové.
 
Kvalita potravin, 9, 2009, č. 1, s. 16-19
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021