Bezpečnost potravin

Kompletní přehled podmínek čerpání povodňových úvěrů

Vydáno: 22. 8. 2002
Autor:

finance; úvěry; zvýhodněné; povodně; banky; ČR

O zvýhodněné povodňové půjčky lze v některých tuzemských bankách žádat pouze do září. Jsou však peněžní ústavy, kde mohou poškození žádat o úvěr ještě na začátku příštího léta roku 2003!
Ačkoliv banky ujišťují, že budou zvýhodněné úvěry poskytovat rychle a bez zbytečných byrokratických průtahů, musí se lidé postižení velkou vodou připravit na to, že peněžní ústavy budou hodnotit jejich finanční bonitu.
Česká spořitelna.
Stačí předložení občanského průkazu, neklienti musí předložit ještě potvrzení o měsíčním příjmu. Při vyřizování žádosti o půjčku bude klient hodnocen pomocí skoringu, což je soubor otázek o měsíčním příjmu, životních nákladech rodiny a další. Pracuje takto do konce září 2002, avšak ČS nevylučuje, že termín prodlouží. Úvěry jsou splatné do 8 let.
Československá obchodní banka
Zde musí žadatelé předložit dva průkazy totožnosti: OP, cestovní pas nebo řidičský průkaz nebo rodný list. Klient prochází bankovním hodnocením – skoring. Ptají se také na další splátky úvěrů, lízingů a další. Berou jen své klienty, jinak si noví zájemci musí účet založit. Lidé nad 65 let si nemohou žádat o povodňovou půjčku. Termín přijímání žádostí je do konce roku 2002. Půjčky lze čerpat od 20 tis. do 750 tis. Kč; úroková sazba je od 7,9 % p.a.; odklad je možný až na dobu půl roku; splatnost úvěru je od 1 až do 7 let
Union banka
Požaduje kromě dokladu potvrzení měsíčního příjmu a informace o ručiteli. Žadatelé mající přístup k Internetu si mohou vytisknout formulář přímo na webové stránce banky. Žádosti schvaluje v konečné instanci ředitel pobočky. Úlevy, které banka nabídla svým klientům v souvislosti s povodněmi platí pro klienty ze zatopených oblastí do 13. září 2002. Výši půjček a úroků i další podrobnosti je třeba nastudovat.
Živnostenská banka
Téměř rok je možné podat žádost o povodňový úvěr. Zvýhodnění nabízí ŽB těm zájemcům, kteří nejpozději do 30. června 2003 předloží na kterémkoli z obchodních míst vyplněnou žádost o poskytnutí úvěru, včetně všech požadovaných příloh. Další podmínky je třeba žadateli podrobně prostudovat.
Citibank
Půjčky lze čerpat do 1 milionu Kč; sazba povodňových úvěrů je o 2 % nižší, úrok činí od 13,99 % p.a. Odklad splátek bude možný až o 60 dní. Splatnost úvěru je od 6 do 60 měsíců
Komerční banka, GE Capital Bank, HVB bank, Rraiffeisenbank teprve upřesní zvýhodněné půjčky.

Celý nezkrácený článek můžete prostudovat v knihovně ÚZPI, Slezská 7, Praha 2.

Podle HN, 2002, č. 161, s. 27 (Mik)