Bezpečnost potravin

Komise navrhuje zákaz klonů

Vydáno: 9. 11. 2010
Autor:

Evropská komise chce zakázat používání klonů v chovu hospodářských zvířat na pět let.

Foto: Mühlhausen/landpixelBrusel (AgE)- Komise EU předložila zprávu týkající se klonů zvířat určených k produkci potravin. Podle ní by používání klonů v chovu hospodářských zvířat mělo zůstat zakázáno přinejmenším po dobu příštích pěti let. Produkty potomků klonů a plemenný materiál z klonů by se ale i nadále do EU mohly dovážet. Zákaz dovozu by se měl vztahovat na klonovaná dvojčata hospodářských zvířat. V obchodě s plemenným materiálem (spermatem a embryi) pocházejícím ze zvířat klonovaných v zámoří by měl by měl být zřízen systém zpětné dohledatelnosti.
 
Volná cesta pro maso z potomků klonovaných zvířat
Maso z potomků klonovaných zvířat by mělo mít volnou cestu na trhy EU. Komise učinila výjimku pro následující generaci klonovaných zvířat, protože si je vědoma že kontrola zákazu jejich dovozu není prakticky proveditelná.
 
EFSA: Žádné pochybnosti ohledně bezpečnosti potravin
Plánovaný zákaz klonů byl Generálním ředitelstvím ochrany spotřebitele Komise EU odůvodněn námitkami vzhledem k ochraně zvířat. Bezpečnost potravin není touto novou plemenářskou metodou ovlivněna. Generální ředitelství se při rozhodování řídilo názorem Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), který zdůraznil, že produkty jako maso a mléko z klonovaných zvířat by měly být považovány za rovnocenné produktům z konvenčního chovu.
 
Problém s ochranou zvířat: vyšší podíl nemocných mláďat
Za základní problém ohledně ochrany zvířat u klonů byl označen vysoký podíl mladých zvířat, která hynou krátce po narození nebo v prvních týdnech života. Objevuje se u nich řada zdravotních problémů – kardiovaskulární problémy, onemocnění dýchacího ústrojí, poruchy činnosti jater nebo ledvin, poruchy imunitního systému nebo malformace svalového nebo kosterního aparátu.
 
Označovací povinnost
O označovací povinnosti u produktů klonů nebyla ve zmiňované zprávě řeč. Díky systému zpětné dohledatelnosti by však mělo být v budoucnu možné odlišit klonované linie a konvenčním způsobem šlechtěná zvířata. Administrativní výdaje by podle názoru Komise měly zůstat omezené. Bude však nutné vytvořit novou databanku.
 
EU-Kommission will Klonen für die Tierzucht für fünf Jahre verbieten