Bezpečnost potravin

Komisař EU o nezávadnosti potravin v kandidátských zemích

Vydáno: 2. 10. 2002
Autor:

komisař EU pro zdravotnictví a ochranu spotřebitele vyžaduje důsledné a bezpodmínečné přizpůsobení kandidátských zemí standardům EU v oblasti bezpečných potravin

Komisař EU pro zdravotnictví a ochranu spotřebitele David Byrne prohlásil na neformálním zasedání Rady pro zemědělství v dánském Nyborgu, že mezi inovací v oblasti nezávadnosti potravin v EU a rozšířením EU nevidí žádný rozpor. Podle něho je nezávadnost potravin tím prvkem procesu rozšíření, kdy by EU neměla připouštět rizika vedoucí potenciálně k nižším normám bezpečnosti potravin nebo být nebezpečím pro spotřebitele. Kandidátské země musí nezbytně vyhovět právním předpisům EU (acquis) o nezávadnosti potravin. Kapitola o volném pohybu zboží již byla provizorně uzavřena se všemi kandidátskými zeměmi kromě Rumunska a v oblasti potravinářské legislativy  si ani jeden kandidát nevyžádal přechodná období. Se všemi kandidátskými zeměmi probíhají jednání o zemědělství a se všemi  předními zeměmi kromě Polska a Malty bylo dosaženo dohody o krmivech a veterinárních a fytosanitárních aspektech. Ještě je třeba dořešit otázky jako např. schopnost garantovat kontrolu vnějších hranic, soulad s pravidly EU v oblasti BSE, splnění norem EU v zařízeních na zpracování potravin a respektování pravidel EU v oblasti péče o zvířata. „Evidentně máme ještě před sebou spoustu práce a čas se přitom zkracuje. V tlaku na zlepšení však nepolevíme a EU v žádném případě nedopustí ohrožení svých standardů“, zdůraznil komisař.  
ICEU – Týden v Evropě 16.-22.9.2002, s. 4   (Jav)