Bezpečnost potravin

Kofein zmirňuje svalové bolesti při tréninku

Vydáno: 31. 10. 2003
Autor:

Pro zmírnění svalové bolesti u sportovců, zejména cyklistů, během tréninku je pravděpodobně účinnější vypití šálku kávy než aspirin. Bylo totiž zjištěno, že kofein snižuje bolesti stehenního svalu.

Podle výsledků výzkumů, prováděných pracovníky univerzity v Georgia je pro zmírnění svalové bolesti u sportovců během tréninku pravděpodobně účinnější vypití šálku kávy než aspirin. Bylo zjištěno, že kofein snižuje bolesti stehenního svalu při cyklistickém tréninku. Přírodní kofeinová ingredience se přidává do řady výrobků pro výživu sportovců, protože bylo prokázáno, že „zvyšuje výkonnost“. Tento efekt ale může být, podle názoru amerických výzkumníků, výsledkem inhibice svalové bolesti působením kofeinu. V předchozích výzkumech totiž prokázali, že aspirin, běžně používaný ke zmirňování svalové bolesti, nesnižuje svalovou bolest vznikající při velmi intenzivním tréninku. Při svalových kontrakcích se produkuje velké množství biochemických látek, které mohou stimulovat bolest. Vzhledem k tomu, že aspirin blokuje pouze jednu z těchto látek, je jeho úloha v redukci svalové bolesti vyvolané intenzivním cvičením relativně malá. V rámci prováděného výzkumu, jehož výsledky byly publikovány v srpnovém čísle časopisu Journal of Pain, bylo sledováno 16 mladých mužů, kteří po dva dny jeli 30 minut na kole. Po oba dva dny byla intenzita tréninku stejná, a byla určena tak, aby cyklistům působila bolest ve stehenním svalu. Hodinu před výkonem dostávali cyklisté buď kofeinovou tabletku, nebo placebo. Muži ve skupině, která dostávala kofeinové tablety cítili podstatně menší svalovou bolest než ti, kteří dostávali placebo. Z toho lze usuzovat, že výsledky předchozích studií, prokazující, že kofein zvyšuje odolnost proti bolesti při cvičení, se mohou zčásti vysvětlit hypoalgetickými vlastnostmi kofeinu. Ne všechna analgetika nebo jejich kombinace (acetaminofin a kofein) jsou účinná pro všechny typy bolesti a každého pacienta. Je to způsobeno biologickými rozdílnostmi v receptorech na léky u jednotlivých osob, stejně jako rozdíly v receptorech  bolesti v různých tkáních organismu. Kupříkladu mozková tkáň nemá žádné receptory bolesti, takže chirurgické zákroky na mozku se mohou provádět bez anestezie. Bolestivé ale je pronikání kůží a lebkou. Působení kofeinu je zřejmě méně účinné u silných pijáků kávy, jejichž receptory jsou na užívání kofeinu již adaptovány. V další fázi výzkumu je třeba objasnit mechanismus působení kofeinu na snižování bolesti během tréninku. Předpokládá se, že kofein blokuje činnost adenosinu, není ovšem prozatím známo, zda kofein působí na svaly nebo na mozek.
Journal of Pain, 4, 2003, č. 6