Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Kodifikované znění směrnice o označování šarže do kategorie

Aktuality legislativa > Aktuality legislativa

Kodifikované znění směrnice o označování šarže

Vydáno: 16.1.2012
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Směrnice 2011/91/EU  zrušuje a nahrazuje několikrát změněnou směrnici 89/396/EHS.
Označení šarže je významný údaj, který je mj. důležitý v případě závadných potravin, kdy se dohledává zdroj příslušné závady. Pravidla pro označování šarže na výrobku byla stanovena směrnicí 89/396/EHS, která byla změněna směrnicemi 91/238/EHS a 92/11/EHS. Pro lepší srozumitelnost a přehlednost byla směrnice 89/396/EHS zrušena a nahrazena novou – „Směrnice 2011/91/EU  o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří“.
Směrnice 2000/13/ES o označování ani následné
nařízení 1169/2011/EU pravidla pro označování šarže neurčují.
Pro účely směrnice 2011/91/EU se „šarží“ rozumí dávka prodejních jednotek potravin, které jsou vyrobeny, zpracovány nebo zabaleny prakticky za stejných podmínek.
I nadále platí, že k určení šarže se smí využít datum minimální trvanlivosti nebo použitelnosti („spotřebujte do“), pokud je uvedeno přesně.
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Úřední věstník EU, L 334, 16.12.2011, s.1
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021