Bezpečnost potravin

Klikvový džus jako alternativa antibiotik

Vydáno: 6. 8. 2002
Autor:

bakterie způsobující infekce močových cest (UTI), rezistence vůči antibiotikům, klikvová šťáva zabraňuje uchycování bakterií v močových cestách, prevence UTI, další výzkumy

Klikvová šťáva je na nejlepší cestě stát se další zbraní v boji proti bakteriím, především pak proti těm, které začínají být rezistentní vůči antibiotikům. Pracovníci Rutgersovy univerzity v New Jersey a Michiganské univerzity zjistili, že pravidelné pití koktejlu z klikvové šťávy může být ochranou proti některým bakteriím způsobujícím infekce močových cest (UTI), rezistentním vůči antibiotikům. Výsledky studie byly zveřejněny v červnovém čísle časopisu Journal of the American Medical Association (JAMA). V rámci výzkumu byly zjišťovány baktericidní účinky koktejlu z klikvové šťávy na bakterie Escherichia coli, z nichž některé jsou rezistentní vůči běžným lékům. Prevence UTI prostřednictvím klikvové šťávy by mohla omezit používání antibiotik, a následně redukovat pokračující vývoj antibiotické rezistence. Bylo konstatováno, že u pacientů, kteří pili klikvovou šťávu, nedochází k zachycování bakterií, a to ani rezistentních vůči antibiotikům, v močových cestách. Klikva podporuje rychlé vyplachování problematických bakterií z močového měchýře, čímž se výrazně snižuje možnost infekce. Šetření byly podrobeny různé izoláty E.coli z moči mužů a žen s UTI, které byly vpraveny do vzorků moči zdravých jedinců, získané před, resp. po pití ca 250 ml koktejlu z klikvové šťávy. U vzorků odebraných po vypití klikvové šťávy bylo zjištěno, že ze 79 % zabraňují uchycení antibioticky rezistentních bakterií v močových cestách, zatímco vzorky odebrané před pitím adhezi vůbec nezabránily. Vcelku zabránil klikvový koktejl zachycení 80 % všech bakterií. Výsledky rovněž prokázaly, že příznivý účinek klikvového koktejlu nastupuje již po dvou hodinách po vypití a může v moči přetrvávat až 10 hodin. Pití klikvového koktejlu dvakrát denně, ráno a večer, je tudíž účinnější antiadhezní ochrana, než konzumace pouze jednou denně. Většinou panují mylné představy, že klikva napomáhá udržovat zdravé močové cesty prostřednictvím okyselování moči. Provedený výzkum však naznačuje, že je příznivý zdravotní účinek na močové cesty projevem působení antiahdezních schopností klikvové šťávy. Výzkumníci se domnívají, že uchycování některých bakterií E.coli a vzniku infekcí v močových cestách zabraňují proantokyanidiny nebo kondenzované taniny obsažené v klikvě. Národní institut zdraví při Národním centru komplementární a alternativní mediciny nedávno schválil podporu dalšího výzkumu úlohy klikvy, a to především z hlediska prevence UTI a jako alternativy antibiotik v léčbě UTI. V roce 1998 bylo na výzkum antimikrobiální rezistence vynaloženo zhruba 13,8 mil. USD, což svědčí o tom, jak velká pozornost se rezistentním bakteriím věnuje.
http://ur.rutgers.edu/medrel/