Bezpečnost potravin

Klíč k léčbě BSE?

Vydáno: 7. 1. 2009
Autor:

Glykosylfosfatidylinositol je odpovědný za vznik patologických změn v mozku zvířat, trpících onemocněním BSE.

Dalšího pokroku ve výzkumu závažného onemocnění skotu BSE dosáhli vědci z ETH se sídlem ve švýcarském Curychu a z Technické univerzity v Mnichově. Podařilo se jim uměle vytvořit prion, jenž s největší pravděpodobností souvisí se vznikem bovinní spongioformní encefalopatie.
 
Vědci vycházeli z poznatku, že jedna část prionu vznikající ze zbytků tuků a cukrů – glykosylfosfatidylinositol (GPI) – je odpovědný za vznik patologických změn v mozku. GPI ukotvují priony na povrchu buněk. Tato část pravděpodobně iniciuje transformaci jednoduše vybudovaného proteinu. Dokáže však přimět i jiné bílkoviny k tomu, aby se sloučily a poškodily tak mozek nemocného zvířete, oznámili vědci.
 
Jednoduché priony bez ukotvení prostřednictvím GPI vznik onemocnění nevyvolávají. Dosud nebylo možné plně izolovat ukotvené priony. Ústředním problémem výzkumu prionů proto bylo získat možnost provádět analýzu prionů s GPI kotvami.
 
Ein Schlüssel gegen BSE?
DLG-Mitteilung, 2008, č. 12, s. 8