Bezpečnost potravin

Klecové ustájení nosnic v EU stále převládá

Vydáno: 4. 7. 2008
Autor:

Podíl nosnic ustájených v alternativních způsobech chovu v EU-25 vzrostl v roce 2007 z 22,5 na 24,9 %. I nadále však v EU zůstává  dominantní klecový chov nosnic (tři čtvrtiny).

Podíl nosnic ustájených v alternativních způsobech chovu ve vybraných zemích EU v roce 2007(ZMP) – Podíl nosnic chovaných v klecových chovech v EU i v roce 2007 poklesl. Mezi jednotlivými členskými zeměmi však existují v tomto ohledu výrazné rozdíly. Tyto skutečnosti vyplývají z údajů Evropské komise o způsobech chovu nosnic v jednotlivých členských státech EU.
V průběhu uplynulého roku stoupnul podíl nosnic ustájených v alternativních způsobech chovu v EU (bez Rumunska a Bulharska) ze 22,5 na 24,9 %. Z toho připadá téměř 15 % na podlahové chovy, okolo 8 % na volné chovy a dvě procenta na biochovy. Klecová ustájení tak zůstávají stále s téměř tříčtvrtinovým podílem nejvýznamnějším způsobem chovu nosnic v EU.
Význam jednotlivých forem chovu se v jednotlivých zemích EU významně liší. Na území EU-25 je na špici zastánců alternativních způsobů chovu nosnic Rakousko s dvoutřetinovým podílem, těsně ho následuje Švédsko. Německo se nachází s 37,2% podílem v horní polovině škály členských zemí EU. Z postkomunistických zemí postoupilo nejdále v zavádění alternativních způsobů chovu nosnic Maďarsko.  
Käfighaltung weiterhin wichtigste Haltungsform. Bio-Anteil steigt auf gut 2 Prozen.[cit. 2008-07-01],