Bezpečnost potravin

Klamavé označení filetů z pangase

Vydáno: 16. 3. 2011
Autor: Ing. Dana Nehasilová

Produkci pangase ve Vietnamu provází řada problémů spojených se znečišťováním životního prostředí, ochranou chovaných ryb a klamavým značením finálních výrobků.

Hamburg (ots) – Pangas, jedna z nejoblíbenějších konzumních ryb v německých supermarketech, je za účelem zvýšení vaznosti vody a tím zvýšení prodejní hmotnosti až o 20 % často obohacována fosfáty, kyselinou citrónovou nebo nitráty, jak prokázaly výsledky šetření spotřebitelské centrály v Hamburgu na zakázku severoněmecké televizní stanice NDR. Jen za loňský rok Němci zkonzumovali 40 000 tun filetů z pangase, 90 procent z tohoto množství bylo vyprodukováno v jižním cípu Vietnamské socialistické republiky v déltě Mekongu. V hlavním městě provincie Long Xuyen leží centrum zpracovatelského půmyslu této sladkovodní ryby. Každoročně se zde zpracuje více než 1,1 mil. tun pangasů.
V reportáži “ARD exclusiv – Die Pangasius-Lüge”, kterou televizní stanice Das Erste vysílala ve středu 9. března filmaři doložili, že často na obalech těchto ryb chybí údaje o přítomnosti takových přídatných látek.
Pangas pochází převážně z vietnamských akvakultur. Způsob jeho chovu je odpovědný za katastrofální znečištění místního životního prostředí. Mnohá balení této levné ryby nesou klamavý údaj: „Z rychle tekoucí vody Mekongu“.
Reportéři zdokumentovali, že jsou ryby po statisících chovány v malých nádržích. Kromě toho rybí trus z akvakultur značně kontaminuje řeku Mekong. Každý rok se do řeky dostane minimálně jeden milion tun rybího trusu, což má devastující vliv na životní podmínky ostatních druhů sladkovodních ryb. Reportéři také odhalili, co ve skutečnosti znamená reklamní označení uvedené na řadě balení pangase „čerstvě uloveno“: Ryby slisované v dřevěných bečkách jsou dopravovány do vzdálených zpracovatelských závodů; často jsou proto usmrceny až po strastiplných 24 hodinách.
Autoři také vyvrátili legendu, že chov tohoto druhu ryby je vhodný k zastavení nadměrné rybí obsádky v mořích. Opak je pravdou. Tým reportérů a vědců byl svědkem, jak byly různé druhy ryb z jihočínského moře zpracovávány na krmivo pro pangase.
Vážný tlak na udržení ekosystému Mekongu vyvíjí i masivní dávky antibiotik. Přítomnost reziduí antibiotik v pangasech však není možné prokázat laboratorními analýzami, důvod je však jednoduchý: bezprostředně před výlovem ryb jsou antibiotika vysazena. Díky jejich rychlému rozkladu s nimi spotřebitel nepřijde do styku.
 NDR: Verbrauchertäuschung bei Pangasius