Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Kde přijít ke zvěřině? do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Kde přijít ke zvěřině?

Vydáno: 12.11.2014
Tisk článku
Autor: SVS ČR
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 12. 11. 2014.

Možná je za prvé dobré rozlišit zvěřinu a maso farmově chované zvěře. Zvěřina pochází z volně žijící zvěře, ze zvířat ulovených v lese nebo na poli.

A nyní, kde se s ní setkat? V restauraci na zvěřinových hodech nebo tam, kde ji připravují třeba čas od času. Potom v domácnosti lovce, anebo ji lze koupit v obchodě, a to jedině za podmínky, že byla prohlédnuta veterinárně nebo proškolenou osobou.

Zvěřina může být zpracována ve schváleném a registrovaném potravinářském podniku. V takovém případě jsou jednotlivé části zvěřiny řádně baleny a označeny etiketou. Na etiketě je identifikační značka výrobce, což je oválná značka s registračním a schvalovacím číslem výrobce, zkratka země výrobce a zkratka Evropské unie: např. CZ číslo ES. Pokud má zvěřina tento oválek (jedno, jestli je chlazená nebo mražená), znamená to, že kus byl veterinárně prohlédnut a celá výroba od stažení po zabalení probíhala za přísných hygienických podmínek, které dozorují inspektoři Státní veterinární správy. Je třeba dodržet teplotu skladování a dobu spotřeby, které jsou uvedeny na obale.

Druhým případem je zvěřina, kterou je možné si koupit v kůži nebo peří, a to od uživatele honitby nebo účastníka lovu přímo, nebo v maloobchodní prodejně, kam ji lovec dodal. Ta nemusí být veterinárně prohlédnuta, ale vždy musí být prohlédnuta proškolenou osobou.

V maloobchodní prodejně musí být zvěřina označena upozorněním: „Zvěř byla vyšetřena proškolenou osobou – určena po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele.“ Tato zvěřina nesmí být dále uváděna do oběhu, nelze ji např. prodávat ke zpracování ve výrobě nebo do veřejného stravování. To znamená, že zvěřina musí být doma (po stažení) řádně tepelně opracována a nemůže být nabízena mimo domácnost spotřebitele.

Pokud by šlo o divoké prase, musí být divočák před nabízením v maloobchodní prodejně řádně vyšetřen na přítomnost svalovce (trichinel). Pokud si někdo kupuje čerstvě střeleného divočáka přímo od uživatele honitby nebo účastníka lovu, měl by vědět, že i v tomto případě musejí být odebrány vzorky na vyšetření na přítomnost svalovce a divočák by neměl být zpracováván dříve, než jsou známy výsledky tohoto vyšetření. Nestačí divočáka stáhnout a maso strčit do lednice a čekat na výsledky, protože ani s kůží, odpady a ořezy nelze nakládat, dokud není k dispozici výsledek vyšetření! Nakazit se tímto zákeřným parazitem může nejen člověk, ale i domácí pes či kočka.

Jen restaurace, které jsou registrovány Státní veterinární správou jako maloobchodní zařízení určené pro zacházení se zvěřinou, mohou kupovat zvěřinu v kůži nebo peří, avšak ne v maloobchodní prodejně, ale přímo od uživatele honitby. Zvěřina musí být prohlédnuta proškolenou osobou a musí mít potřebná vyšetření (divočáci - trichinela). Stejně tak další potravinářské podniky, které jsou registrovány krajskou veterinární správou jako maloobchodní zařízení určené pro zacházení se zvěřinou, mohou v rámci své maloobchodní činnosti dodávat maso volně žijící zvěře nebo výrobky z masa volně žijící zvěře, které bylo prohlédnuto pouze proškolenou osobou, jinému maloobchodnímu zařízení v rámci své okrajové a omezené činnosti. Maloobchodní zařízení musí již splňovat některé další hygienické požadavky na provoz.

Labužníkům lze doporučit, pokud kupují zvěřinu v kůži, po stažení ořezat veškeré nečistoty jako jsou úlomky kostí, jehličí, prach a prohlédnout dutiny, zda nejsou zaplísněné (záleží, jak dlouho a kde byl kus skladován). Místo vstřelu, kde mohou být zbytky olova, je nutno řádně ořezat a nepoužívat. Olovo může způsobovat těžké zdravotní poruchy, proto kontaminované části nekonzumovat.

Hlavní zásada je nekupovat maso neznámého původu. Zvěřina prohlédnutá jen proškolenou osobou musí být prodávána jen na omezeném území nejbližším místu lovu. Zvěřina prohlédnutá veterinárním dozorem (s oválem) může být prodávána kdekoliv. A pozor, zvěřinu v kůži nelze legálně podle současné legislativy koupit na trhu nebo tržišti.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS


Zdroj:  SVS ČR

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):
Zvěřina
Olovo

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021