Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Možnosti spolupráce > Možnosti spolupráce> Vytváření sítí (EFSA networks)

Přesunout kategorii Vytváření sítí (EFSA networks) do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Vytváření sítí (EFSA networks)

 

Nový podkategorie Vytváření sítí (EFSA networks)

 

Vytváření sítí (EFSA networks)

Sítě spolupracujících organizací.

Jedním ze základních úkolů EFSA je vytváření sítí, čímž se rozumí propojování organizací a expertů činných v oblasti bezpečnosti potravin, zdraví a pohody zvířat a ochrany a zdraví rostlin. Konkrétně je toto propojení realizováno vzájemnou koordinací vědeckých aktivit, výměnou informací, navrhováním a realizací společných projektů a sdílením odborných znalostí.

Sítě (networks) jsou vytvářeny k práci na specifických úkolech a po jejich vyřešení jsou opět rozpuštěny. Tvoří je organizace členských států, přičemž jejich členy mohou být, na vyzvání EFSA, i organizace ze zemí mimo EU. Do sítě jsou organizace jmenovány členy Poradního sboru EFSA.

Pravidla pro vytváření sítí a jejich fungování jsou popsána v dokumentu „Rozhodnutí o vytvoření a fungování evropských sítí vědeckých organizací působících v oblastech činnosti EFSA“.

V současné době existují následující sítě spolupracujících organizací:

 Oblast působnosti

 Název sítě

 Organizace reprezentující
 ČR

Zdraví a pohoda zvířat

Vědecká síť pro hodnocení rizik v oblasti zdraví a pohody zvířat

Ministerstvo zemědělství

Biologická rizika

Vědecká síť pro mikrobiologické hodnocení rizik

Vědecká síť pro BSE/TSE

Státní zdravotní ústav

 

Státní veterinární ústav Jihlava

Sběr dat

Vědecká síť pro sběr dat o výskytu chemických látek

Vědecká síť pro sběr dat o spotřebě potravin

Vědecká síť pro sběr dat o reziduích veterinárních léčivých přípravků

Vědecká síť pro sběr dat o zoonózách

Státní zdravotní ústav

 

Státní zdravotní ústav

 

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa

Nově se objevující rizika

Vědecká síť pro nově se objevující rizika

Vědecká síť pro nanotechnologie v potravinách a krmivech

Ministerstvo zemědělství

 

Státní zdravotní ústav

GMO

Vědecká síť pro hodnocení rizik GMO pro životní prostředí

Vědecká síť pro hodnocení rizik z geneticky modifikovaných potravin a krmiv

Ministerstvo životního prostředí


Ministerstvo zemědělství

Zdraví rostlin

Vědecká síť pro hodnocení rizik v oblasti zdraví rostlin

Výzkumný ústav rostlinné výroby – Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí

Přípravky na ochranu rostlin

Vědecká síť pro monitoring pesticidů

Řídící výbor pro pesticidy

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Vědecký výbor

Vědecká síť pro hodnocení rizik nanotechnologií v potravinách a krmivech

Státní zdravotní ústav – Centrum zdraví, výživy a potravin

 

Více informací naleznete ZDE, nebo přímo na stránkách jednotlivých vědeckých panelů EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021