Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Bezpečnost potravin v ČR > Úřad pro potraviny

Přesunout kategorii Úřad pro potraviny do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Úřad pro potraviny

 

Nový podkategorie Úřad pro potraviny

 

Úřad pro potraviny

Úřad pro potraviny je součástí ministerstva zemědělství od 1. dubna 2005, a to v souladu s Koncepcí potravinářství v ČR pro období po vstupu ČR do EU (2004 - 2013).


Foto: Shutterstock

Úřad pro potraviny svou činností zastřešuje oblast potravin v ČR
.

●  Je národním kontaktním místem pro pracovní orgány EU v oblasti  potravinového práva a potravinových standardů. 
●  Je kontaktním místem Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). 
●  Zodpovídá za resortní politiku kvality potravin a zpracovaných zemědělských výrobků, včetně regionálních potravin. 
●  Řídí činnost hodnotitelské komise národní značky kvality KLASA. 
●  Navrhuje úpravy právních předpisů ČR v oblasti výroby, kontroly, hygieny potravin a jejich zdravotní nezávadnosti. 
●  Analyzuje trendy ve vývoji potravinářského a tabákového průmyslu v ČR a navrhuje směry jeho dalšího rozvoje. 
●  Navrhuje a administruje národní dotační programy pro modernizaci a konkurenceschopnost potravinářského průmyslu ČR, včetně programů na podporu technologií v oblasti potravinářství. 
●  Koordinuje výkon státní správy dozorovými orgány v oblasti bezpečnosti potravin. Pro posílení komunikace a koordinace mezi jednotlivými dozorovými orgány v působnosti MZe a Úřadem pro potraviny byl zřízen Výkonný výbor dozorových orgánů, který je tvořený statutárními zástupci dozorových orgánů (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Státní rostlinolékařská správa, Státní veterinární správa ČR, Státní zemědělská a potravinářská inspekce) a ředitelem úřadu. Činnosti a postavení tohoto výboru jsou dány statutem.

Úřad pro potraviny má dva odbory:
odbor potravinářské výroby a legislativy,
odbor bezpečnosti potravin.

Odbor potravinářské výroby a legislativy  je gestorem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 178/2002, jako základního právního předpisu v oblasti potravinového práva EU. Je zodpovědný za implementaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních v oblasti výživového označování, a rovněž nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 852/2004, o hygieně potravin. Odpovídá za dodržování zákonů v oblasti  potravin, tedy zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích  a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona  č. 61/1997 Sb., o lihu (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor bezpečnosti potravin  je koordinačním místem pro komunikaci s EFSA. Zajišťuje přenos dat mezi ČR a ES/EU v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv. Ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví vypracovává strategii bezpečnosti potravin a krmiv. Řeší administraci schvalování geneticky modifikovaných potravin a krmiv. Monitoruje výskyt cizorodých látek v potravním řetězci. Vypracovává koncepce bezpečnosti potravin s celostátní působností. Mimo jiné i koordinuje a metodicky řídí oblast využívání odpadů a vedlejších produktů zemědělství a potravinářství jako alternativní zdroje energie.

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018